การเมือง - วุฒิฯโชว์ผลงานสมัยสามัญ

24 ก.พ. 2564 - 08:36 น.

วุฒิฯโชว์ผลงานสมัยสามัญ – เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้สรุปผลงานของวุฒิสภา ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายของสมัยประชุมที่จะสิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. ว่า วุฒิสภามีการประชุม 24 ครั้ง ใช้เวลารวม 147 ชั่วโมง 10 นาที โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ส.ว.ปรึกษาหารือก่อนเข้าระเบียบวาระ 10 ครั้ง รวมเวลา 6 ชั่วโมง 50 นาที ผลงานด้านกฎหมาย พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 8 ฉบับ และเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 7 ฉบับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ (กมธ.) 1 ฉบับ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับกระทู้ถาม รับดำเนินการ 48 กระทู้ แยกเป็น กระทู้ถามหนังสือ 33 กระทู้ ขอให้ตอบที่ประชุม 29 กระทู้ ตอบแล้ว 8 กระทู้ ค้างตอบ 14 กระทู้ กระทู้ที่ถอน 7 กระทู้ ขอให้ตอบราชกิจจานุเบกษา 4 กระทู้ ตอบแล้ว 1 กระทู้ และรอตอบ 3 กระทู้ ส่วนกระทู้ถามวาจา 15 กระทู้ พบว่าตอบแล้ว 5 กระทู้ และตกไป 10 กระทู้

ขณะที่ผลงานด้านอื่นๆ อาทิ เห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 4 ครั้งใน 3 องค์กร, พิจารณารายงานประจำปี 13 ฉบับ, พิจารณาความคืบหน้าผลงานการปฏิรูป 2 ฉบับ และรายงานการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 1 ฉบับ และพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของกรรมาธิการ 38 ฉบับ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการวุฒิสภา ได้อ่านพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 และปิดประชุม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเมือง - วุฒิฯโชว์ผลงานสมัยสามัญ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง