การเมือง - ‘ทอ.’แถลงยิบ-แจง4เหตุผล จัดจ้างบริษัทแพ้คดีจีที200

25 มี.ค. 2564 - 09:30 น.

‘ทอ.’แถลงยิบ-แจง4เหตุผล – วันที่ 24 มี.ค. พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกทอ. ชี้แจงประเด็น บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด แพ้คดี GT-200 เหตุใดยังมีการจัดซื้อจัดจ้างกับทอ. ว่า มีข้อมูลสำคัญ 1.ปี 2563 ทอ.จัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเอวิเอฯ จริง เพื่อดำรง ขีดความสามารถการป้องกันทางอากาศ 2.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาอะไหล่และจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระบบเรดาร์เคลื่อนที่ แบบ Giraffe– 40 และ Giraffe– 180

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

3.การจัดซื้อพัสดุอะไหล่และจ้างเหมาซ่อมบำรุงจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเอวิเอฯ เนื่องจากระบบเรดาร์และระบบบัญชาการ และควบคุมการป้องกันทางอากาศถูกใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้อะไหล่บางส่วนหมดอายุและหยุดสายการผลิต ไม่สามารถจัดหาตามแหล่งจัดหาทั่วไปได้ ซึ่งบริษัทเอวิเอฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียวในไทย ในการจัดหาพัสดุอะไหล่และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตที่ ทอ.จัดซื้อ

และ4.ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง ทอ.จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบบริษัท เอวิเอฯ แล้ว ไม่พบหลักฐานว่าเป็นผู้อยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างน ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ยืนยัน ทอ.ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความถูกต้อง รัดกุม ตามระเบียบทางราชการเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเมือง - ‘ทอ.’แถลงยิบ-แจง4เหตุผล จัดจ้างบริษัทแพ้คดีจีที200
ข่าวที่เกี่ยวข้อง