การเมือง - สรุปร้องทุจริตเลือกเทศบาล

1 เม.ย. 2564 - 09:21 น.

สรุปร้องทุจริตเลือกเทศบาล – เมื่อวันที่ 31 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ถึงเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. โดยมีเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาล ทั้งสิ้น 392 เรื่อง แบ่งเป็นเลือกตั้งเทศบาลตำบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง และเทศบาลนคร 24 เรื่อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จำแนกตามฐานความผิดมากที่สุด คือ 1.ฐานความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร ตามมาตรา 65(5) 130 เรื่อง 2.ความผิดจัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65(1) 102 เรื่อง 3.ความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สนามสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด ตามมาตรา 65(2) 43 เรื่อง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกกต.จะประกาศภายใน 30 วันคือวันที่ 27 เม.ย.2564 ส่วนกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พ.ค.2564

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน, ผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th และ ect.go.th

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเมือง - สรุปร้องทุจริตเลือกเทศบาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง