มข.ถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และอดีตประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา มีพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการนี้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ที่วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

นพ.ชาญชัยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2563 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติเห็นสมควรถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำประจำปี 2563 ให้แด่สมเด็จพระญาณวชิโรดม ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจนำมาถวายในวันทำบุญอายุวัฒนมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มกราคม แต่ละสังขารเสียก่อน จึงนำมาถวายที่หน้าโกศมณฑปในงานสวดพระอภิธรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

นพ.ชาญชัยกล่าวต่อว่า รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ถือเป็นรางวัลสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มอบให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้สังคมระดับประเทศเป็นประจำทุกปี โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รวบรวมรายชื่อ เสนอ และคัดเลือก ซึ่งในแต่ละปีจะมอบให้เพียงบุคคลท่านเดียวเท่านั้น สำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ทางกรรมการสภาฯ จะดูจากความโดดเด่นทางด้านผลงานที่เป็นประจักษ์ต่อปวงชนมากที่สุด ขณะเดียวกันตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน