พระมหาสมปอง ตาลปุตโต – พระมหาสมปอง ตาลปุตโต นักเทศน์ชื่อดัง วัดสร้อยทอง กทม.

แสดงความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 เรียกร้องให้นำงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ มาสู้รบกับโรคระบาด

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แสดงออกที่ไม่เหมาะสม ให้เจ้าอาวาสตรวจสอบพฤติกรรม

ตามคำสั่งของรมต.ประจำสำนักนายกฯ

ส่วนกรณีนั่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรจัมปาศรี ยูไนเต็ดนั้น ตั้งใจนำเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนาช่วยเรื่องกีฬา

เกิดวันที่ 3 พ.ย. 2521 ที่จ.ชัยภูมิ เป็นคนเล็กจากพี่น้องร่วมท้องแม่ 7 คน

ปี 2541 อุปสมบท

เปรียญธรรม 7 ประโยค สำเร็จปริญญาตรี และปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ปี 2551 ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักร

เขียนหนังสือไว้หลายเรื่อง อาทิ “ธรรมะฮาเฮ ฉบับ สุขอั๊ยย๊ะ ฮักจุงเลย” และได้รับรางวัลนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากองค์กรต่างๆ

เป็นนักพูด นักบรรยายธรรมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่

แต่ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของรัฐบาล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน