การเมือง - วุฒิฯฉลุยพรก.ลดดอก-ซอฟต์โลน

8 มิ.ย. 2564 - 07:33 น.

วุฒิฯฉลุยพรก.ลดดอก-ซอฟต์โลน – เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ในการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุมพิจารณา พ.ร.ก.2 ฉบับ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบมาแล้ว คือ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ชี้แจงว่า การแก้ไข พ.ร.ก.ฉบับนี้ เพื่อปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้ระบุไว้ในนิติกรรม ลดจาก 7.5% ต่อปี เหลือ 3% และกำหนดอัตราที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ด้วยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในกรอบเวลา 3 ปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยผิดนัด ได้ปรับให้เป็น 5% ต่อปี จากเดิมที่กำหนด 7.5% ต่อปี ซึ่งจะช่วยลดจำนวนการฟ้องร้องดำเนินคดีระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ และลดโอกาสการเกิดหนี้เสียในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ใช้เป็นกฎหมายต่อไปด้วยคะแนน 201 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 (ซอฟต์โลน) โดยพ.ร.ก.นี้ มี 2 มาตรการคือ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ วงเงิน 2.5 แสนล้านบาท และมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง วงเงิน 1 แสนล้านบาท

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ 173 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากนี้จะส่งพ.ร.ก.ทั้ง 2 ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเมือง - วุฒิฯฉลุยพรก.ลดดอก-ซอฟต์โลน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง