ก้าวย่าง ทางธรรม – ปรากฏการณ์ “แบตเทิล” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ สำคัญ

ไม่เพียงแต่กลายเป็นแบตเทิลในทางธรรมอันสะท้อนลักษณะ “หลุดโลก” หากแต่ยังสามารถ ดึงคนติดตามอย่างต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน

ที่ พระพยอม กัลยาโณ สรุปว่า

ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่าจะสามารถดึงคนกว่า 2 แสนคนให้เข้ามาปักหลักอยู่หน้าจอเพื่อฟังปุจฉา วิสัชนา จากพระภิกษุ 2 รูปเช่นนี้

ถามว่าปัจจัยอะไรทำให้เกิด “ปรากฏการณ์” นี้

คําตอบโดยพื้นฐานน่าจะอยู่ที่ “ชื่อเสียง” และ “เกียรติภูมิ” ของคุณมหาทั้ง 2

พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นเปรียญธรรมระดับ 7 ประโยค มีชื่อเสียงเป็นอย่างสูงในฐานะของ “นักแสดงธรรม” ที่เข้าใจง่าย

ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจาก “คนรุ่นใหม่”

ขณะที่ พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ เป็นเปรียญธรรมระดับ 9 ประโยคตั้งแต่ยังเป็นเณร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกในทางโลก

นั่นคือ ข้อมูล “พื้นฐาน” อันเร้าความสนใจจาก “สังคม”

กระนั้น คำตอบที่ได้กลายมาเป็นปัจจัยชี้ขาดอย่างแท้จริงอยู่ที่กระบวนท่ามากกว่า

ลำพังกระบวนท่าในแบบ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งอยู่แล้ว เมื่อประสานเข้ากับ พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ ยิ่งทะลุเพดาน

นั่นก็คือ เป็นการประสาน “รูปแบบ” เข้ากับ “เนื้อหา”

เพราะภายในกระบวนท่าของทั้ง 2 คุณมหานั้น ยังปรากฏในลักษณะการแสดงธรรมะอันสะท้อน “ทางเลือก” ในทางความคิด และในทางการเมือง

ทันสมัยทั้ง “รูปแบบ” จ๊าบทั้งในทาง “เนื้อหา” ความคิด

ในเมื่อกระบวนท่า พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ เป็นเช่นนี้

จึงคาดหมายได้เลยว่า ในท่ามกลางเสียงชโยโห่ร้องขานรับอย่างคึกคักก็จะต้องประสบกับแรงเสียดทานตลอด 2 รายทางตามมาอย่างแน่นอน

แม้ว่าจะมีแฟนานุแฟนติดตามเป็นแสนเป็นล้านก็ตาม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน