กทม. - ‘ซูเปอร์คอมพ์’วัดฝุ่นจิ๋ว-รู้ก่อน3วัน

13 ก.ย. 2564 - 08:16 น.

‘ซูเปอร์คอมพ์’วัดฝุ่นจิ๋ว-รู้ก่อน3วัน – คพ. – เมื่อเร็วๆ นี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ คาดการณ์คุณภาพอากาศ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ผนึกกำลังบุคลากรและเครื่องมือ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) จากศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง หรือ ThaiSC พัฒนาการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษทางอากาศ (WRF-chem) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 2.5) ได้เร็วขึ้นถึง 15 เท่า ช่วยรองรับการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นล่วงหน้า 3 วัน


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี คพ. กล่าวว่า คพ. ได้พัฒนาระบบการคาดการณ์คุณภาพอากาศ สำหรับใช้ประเมินสถานการณ์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยรับการสนับสนุนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจาก สวทช. ทำให้การคาดการณ์สถานการณ์ปัญหาพีเอ็ม 2.5 มีบทบาทสำคัญ ต่อการตัดสินใจ และวางแผนบริหารจัดการเพื่อตอบโต้สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

ด้านดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์บนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ซึ่ง สวทช.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center) หรือ ThaiSC ของ สวทช.

“ภายใต้ความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากนี้ สวทช. มุ่งหวังว่าจะสนับสนุนการใช้งานและการให้คำแนะนำปรึกษาเชิงเทคนิค การประมวลผลบนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนให้ทาง คพ.พัฒนาระบบคาดการณ์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศ รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์มลพิษ อากาศอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารและจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” ดร.ณรงค์กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กทม. - ‘ซูเปอร์คอมพ์’วัดฝุ่นจิ๋ว-รู้ก่อน3วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง