เศรษฐกิจ - กรมปกครองชงต่ออายุจ้าง 14,500คน จบปริญญาตรี-ทำข้อมูลท้องถิ่น

16 ก.ย. 2564 - 06:54 น.

กรมปกครองชงต่ออายุจ้าง 14,500คนกรมการปกครอง ชงสภาพัฒน์ต่ออายุโครงการพัฒนา ตำบลแบบบูรณาการ งบ 2.7 พันล้าน จ้างแรงงานปริญญาตรี 14,510 คน สำรวจ 7,255 ตำบลทั่วประเทศ หลังโครงการ 1 ปี กำลังจะหมดอายุ ก.ย.นี้ หวังช่วยคนไทยมีงานทำช่วงโควิด ระบาด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลผลักดัน หลายโครงการที่เป็นการจ้างงาน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบยังมีรายได้ รวมถึงโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระดับ ตำบลในทุกมิติทั้ง 12 ด้าน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและสร้างแพลตฟอร์มให้หลายภาคส่วนสามารถเข้ามาดูข้อมูลแต่ละพื้นที่ เช่น แต่ละตำบลมีพืชเศรษฐกิจอะไรบ้าง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยังไงบ้าง ซึ่งมีการประมวลผลทุกเดือน

โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564 จ้างงานประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา (ครอบคลุม 878 อำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาทต่อเดือน

มาตรการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่หางานทำได้ยากในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด รวมถึงส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนผ่านมาตรการการจ้างงาน ผู้ร่วมโครงการเกิดสร้างทักษะ ประสบการณ์การทำงาน กระทรวงมหาดไทยจึงพิจารณาต่อโครงการฯ จากที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 นี้ ออกไปอีก

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยสภาพัฒน์อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด เร็วๆ นี้คาดว่าจะได้เสนอต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการจ้างประชาชนเก็บข้อมูลระดับตำบล 12 ด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานและกายภาพ, การปกครองและความมั่นคง, สาธารณภัย, สาธารณสุข, ที่ดิน, การผังเมือง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, การบริการและการท่องเที่ยว และสังคมและการศึกษา รวมเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base)

การจ้างแรงงาน 14,510 อัตรา ใช้จ่ายงบประมาณจากพ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด โควิด-19 อยู่ภายใต้ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน งบประมาณ 2,701.87 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เศรษฐกิจ - กรมปกครองชงต่ออายุจ้าง 14,500คน จบปริญญาตรี-ทำข้อมูลท้องถิ่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง