ภูมิภาค - สำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำชีไว้รับน้ำ

20 ก.ย. 2564 - 10:58 น.

สำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำชีไว้รับน้ำ – ร้อยเอ็ด – นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 10 มาตรการรับมือฤดูฝนนี้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำยัง และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และงาน ขุดลอกในพื้นที่ลุ่มน้ำยังภายใต้งบบูรณาการ ปี 2564 ณ ประตูระบายน้ำบุ่งเบ้า ต.นาแชง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำชีเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก ที่ทางกรม ชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับ สทนช. ร่วมกันกำหนดขอบเขตเพื่อที่จะศึกษาพัฒนาเป็นพื้นที่น้ำนอง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพื่อรับน้ำเข้าในช่วงน้ำหลากและกักน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้งรวม 4 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยัง ครอบคลุม จ.ยโสธร และ จ.ร้อยเอ็ด ขนาดพื้นที่รับน้ำ 389,163 ไร่ 2.พื้นที่ลุ่มต่ำชี จ.ชัยภูมิ ขนาดพื้นที่รับน้ำ 1,899 ไร่ 3.พื้นที่ลุ่มต่ำชี 2 จ.อุดรธานี ขนาดพื้นที่รับน้ำ 1,074 ไร่ และ 4.พื้นที่ลุ่มต่ำชีร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ขนาดพื้นที่รับน้ำ 2,127 ไร่


ซึ่งจากข้อเสนอแนะตามผลการศึกษาผังน้ำลุ่มน้ำชีในพื้นที่ลุ่มต่ำเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นที่ควบคุมการออกใบอนุญาตใช้ที่ดินนำข้อกำหนดดังกล่าวไปบังคับใช้ต่อไป การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำตามที่หน่วยราชการวางเป้าหมายไว้ รวมทั้งพื้นที่ทางน้ำหลากที่มีลักษณะเหมาะสมมาพัฒนาเป็นพื้นที่ชะลอน้ำในฤดูน้ำหลาก และกักน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อใช้ในฤดูแล้ง จะช่วยบรรเทาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้

จัดทำผังน้ำพบว่าพื้นที่ข้างต้นสามารถชะลอน้ำ กักน้ำได้ถึงประมาณ 230 ล้านลบ.ม. สำหรับแผนบริหารจัดการน้ำจะควบคุมการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง ด้านท้ายเขื่อนมหาสารคามปรับลดอัตราการระบายน้ำ และจะทยอยปรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ทางด้านแม่น้ำมูน กรมชลประทาน ชะลอน้ำที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา ปรับลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 57 แห่งอีกด้วย

ด้านนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้านสถานการณ์นำใน แม่น้ำยัง หลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องมาหลายวัน ขณะนี้จากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ทางสำนักงานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ยังสามารถรับมือได้อย่างแน่นอน หากไม่มีเหตุการณ์เกิดพายุขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ภูมิภาค - สำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำชีไว้รับน้ำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง