ศิลาดลเบญจรงค์ สืบสานศิลปะไทย

20 ก.ย. 2564 - 11:43 น.

ศิลาดลเบญจรงค์ สืบสานศิลปะไทย – สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit มีภารกิจสืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกหนึ่งด้าน คือ การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นักออกแบบ คนรุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ในการประกอบกิจการ สามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ตรงใจผู้ซื้อ และจำหน่ายได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า sacit มุ่งเน้นการสร้างความ เข้มแข็งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย การเน้นคุณค่านวัตกรรมควบคู่งานศิลป์ การสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยเพื่อส่งออก การพัฒนาวัสดุในการผลิต ทั้งสีย้อมธรรมชาติและเทคนิคอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เครื่องเบญจรงค์ งานช่างฝีมือไทยชั้นสูง

ซึ่งมี คุณหัสยา ปรีชารัตน์ หนึ่งในทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เมื่อปี 2560 ประเภทเครื่องดิน (เครื่องเบญจรงค์) เป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาแห่งความงดงามและทรงคุณค่าของแผ่นดินจากบรรพบุรุษมาสู่คนในยุคปัจจุบัน


หัสยาเล่าว่า ตั้งใจสืบสานงานเครื่องเบญจรงค์ต่อจากคุณพ่อ จึงศึกษาด้านศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง ทั้งการจับคู่สี ทฤษฎีสี และศาสตร์ด้านศิลปะ รูปแบบ และรูปทรงสมัยใหม่ นำมาปรับประยุกต์พัฒนาเครื่องเบญจรงค์ให้ทันสมัยแปลกตาและเรียบหรูมากขึ้น และให้ทุก ชิ้นงานนำไปใช้งานได้จริง ผสมผสานความทันสมัยบนพื้นฐานความดั้งเดิม เพื่อให้งานเครื่องเบญจรงค์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ นำไปใช้เป็นของฝากของที่ระลึกได้ทุกโอกาส

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เล่าต่อว่า ผลงานการพัฒนางานเครื่องเบญจรงค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความภาคภูมิใจของเรานั้นผสมผสานกับงาน “ศิลาดล” ได้อย่างลงตัว จึงเกิดเป็นผลงานใหม่ชื่อว่า “ศิลาดลเบญจรงค์” มีการลงสีเบญจรงค์ ประกอบกับเอกลักษณ์ร่องรอยการแตกลายงาแบบ “ศิลาดล” ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน รวมทั้งปรับประยุกต์การใช้โทนสีให้เข้ากับยุคสมัย เช่น สีโทนพาสเทล

ขณะที่ลวดลาย ยังคงให้ความสำคัญกับการเป็นศิลปะงานเครื่องเบญจรงค์ที่สื่อความหมายถึงความเป็นสิริมงคลให้ผู้รับ เช่น “ช้าง” หมายถึงความสำเร็จ ความมั่นคง ความสมบูรณ์ “หงส์” หมายถึงความสุขในชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง “ปลา” หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ “เต่า” หมายถึงการมีอายุยืน สุขภาพดี และ “สิงโต” หมายถึง พลังและอำนาจ เป็นต้น

ด้วยพลังแห่งความรักและศรัทธาต่องานช่างฝีมือไทย หัสยายังคงมุ่งมั่นอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทยแขนงนี้พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นต่อๆ ไป ติดตามความเคลื่อนไหวของผลงานได้ที่ www.sacit.or.th

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ศิลาดลเบญจรงค์ สืบสานศิลปะไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง