แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ชุด “นครป่า หลากลาย หลายชีวิต”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

แรงบันดาลใจจากนิทรรศการศิลปกรรมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สู่เรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่า เรียนรู้ศาสตร์พระราชา รอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพไปกับเสือหลากลาย พร้อมผองผีเสื้อ เหล่านกฮูก และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ใน “นครป่าหลากลายหลายชีวิต”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทุก หมู่เหล่า ด้วยทรงทุ่มเทในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพื่อทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

ในขณะเดียวกันทรงสืบทอดพรสวรรค์ด้านศิลปะจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยทรงค้นพบด้วยพระองค์เองว่า ยังมีศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ทรงรักและทรงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ทรงคิดถึง หรือมีโอกาสได้ทรงทำ นั่นคือการทำงานศิลปะ จากความสนพระทัยและหลงใหลในงานศิลปะ ทำให้ทรงมีพระ วิริยอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ ด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของ พระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง

ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะในการ ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูน แอนิเมชั่น เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ว่า ในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาตนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ จาก ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ ชุด “นครป่า หลากลาย หลายชีวิต” การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมที่ผสมผสาน 3 หลักแนวคิด ได้แก่ ความจริง ความดี ความงาม

ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กและเยาวชนที่เดินทางไปหอศิลป์กลางหุบเขา โดยสื่อถึงหอศิลป์พิมานทิพย์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมชุด “หลากลาย หลายชีวิต” และได้หลุดเข้าไปผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าหลากลาย หลายชีวิต โดยนำ คาแร็กเตอร์ เสือ ผีเสื้อ และนกฮูก

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปตามเรื่องราว และนำพาเด็กๆ และเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา ตามรอยคำพ่อสอน สู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน

พร้อมสอดแทรกสาระเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กๆ และเยาวชน สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรับชมเพื่อซึมซับในพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถที่ทรงเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

และต่อยอดงานศิลปะสู่การแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนคนไทยตามท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลที่เจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจนร่วมกันสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล ผ่านการร่วมสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

สำหรับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด “นครป่า หลากลาย หลายชีวิต” มีทั้งหมด 16 ตอน จะเผยแพร่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 1 ต.ค.2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube : CHULABHORN Channel IGTV @sirisinlapin Facebook Pimarntip Art Gallery Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และตารางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ทุกวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนัก เริ่ม 1 ต.ค. 2564, ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ เวลา 04.30 น. เริ่ม 4 ต.ค.2564 และ ช่อง 3 ทุกวันอังคาร หลังรายการข่าวสามมิติ เริ่ม 5 ต.ค.2564

นอกจากนี้ ขอเชิญเด็กๆ เยาวชน และประชาชนร่วมเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ผ่านโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมเฉลิม พระเกียรติฯ กับสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิตชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ดาวน์โหลดได้ที่ https://line.me/S/sticker/15801893

หรือสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-3-03199-9 สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และสามารถร่วมติดตามพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะผ่านเทคโนโลยี AR Filter ได้ทางอินสตาแกรม สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต @sirisinlapin (https://www.instagram.com/sirisinlapin/)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน