กบน.ไฟเขียวกู้สกัดกองทุนน้ำมันถังแตกกบน.เคาะกู้เงินเตรียมเสริมสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ใช้ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร หลังเงินกองทุนเหลือ 7 พันล้านบาท พอใช้อุ้มราคาได้สิ้นปีนี้

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ครั้งที่ 9/2564 ที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธาน มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำเสนอสำหรับเตรียมพร้อมสภาพคล่องในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร เพื่อลดผล กระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง และจะนำเสนอร่าง หลักเกณฑ์การกู้เงินดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

“การเตรียมกู้เงินในครั้งนี้เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 30 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ หากปล่อยให้มีราคาสูงเกินไปจะกระทบต่อผู้ประกอบการ ค่าขนส่ง ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะควบคุมการใช้เงินกู้อย่างเข้มงวดและเป็นไปตามข้อกฎหมาย”

นายสมภพกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่ให้สิทธิ์กองทุนน้ำมันฯ สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดมีเงิน คงเหลือ 7,100 ล้านบาท เพียงพอดูแลราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ถึงสิ้นปี 2564

ส่วนกรณีที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่ามีการโอนเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลกว่า 20,000 ล้านบาทนั้นได้ตรวจสอบกับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ตั้งแต่ตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมายังไม่เคยนำเงินกองทุนเข้านำส่งเป็นรายได้กระทรวงการคลัง พร้อมยืนยันว่าการบริหารเงินกองทุนต้องเป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเคร่งครัด

โดยในมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการ ดำเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การใช้เงินกองทุนที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน เช่น การตรึงราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตรในขณะนี้ และการอุดหนุนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ครัวเรือนตลอดทั้งปี 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน