สนข.ชูแก้รถติดรีดต๋งขับเข้ากรุง – รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ แล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ส่วน ดังนี้ แนวทางที่ 1 คือการเพิ่มพื้นที่และความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนในจุดที่จำเป็น โดยมีแผนจะปรับปรุง แนวเส้นทางหลัก 9 เส้นทาง

ส่วนแนวทางที่ 2 เร่งส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณรถส่วนบุคคลบนถนน เช่น มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยใช้มาตรการควบคุม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมรถเข้าพื้นที่ชั้นใน (Road Pricing) การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีรถยนต์

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน