เสวนาสิทธิเด็ก ร่างกาย ความรัก การละเมิด

4 ม.ค. 2565 - 14:08 น.

เสวนาสิทธิเด็ก ร่างกาย ความรัก การละเมิด – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การ แตเนซอม ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “Child Grooming/Sexual Abuse สิทธิ ร่างกาย ความรัก และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ยังไม่ค่อยรู้”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและประธานเครือข่ายสิทธิเด็ก ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวว่า ปัญหา “Child Abuse : ปัญหาการทารุณกรรมเด็กในสังคมไทย” แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 1.การละเลยทางอารมณ์ 2.การละเลยทางกาย 3.การทำร้ายทางกาย 4.การทารุณกรรมทางอารมณ์ 5.การทำร้ายทางเพศ ทั้งหมดมักเกิดร่วมกันและเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สังคมสนใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นแม้จะยังไม่ถึงขั้นที่เราต้องการ ทุกคนต้องยอมรับการรับรู้ใหม่นี้ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้

ด้าน นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ กล่าวว่าการล่วงละเมิดมักเกิดจากคนใกล้ตัวหรือสมาชิกใหม่ในครอบครัว เช่น พ่อเลี้ยง ตาเลี้ยง เรื่องเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กรู้สึกว่าเป็นตราบาป เป็นแผลในใจ ส่งผลระยะยาวตลอดชีวิต เด็กบางคนบอกว่าโดนล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่รู้ตัว เพราะเมื่อโดนแล้วได้ของรางวัล แยกไม่ออกว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดี บางครอบครัวมีการล่วงละเมิดจับเนื้อตัวร่างกายเด็ก บางสิ่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรทำ แต่ปัจจุบันหลายครอบครัวเริ่มสอนว่าถ้าลูกเริ่มโตพ่อจะมาจับบางที่ในร่างกายไม่ได้ หรือสอนว่านอกจากแม่แล้วลูกต้องห้ามให้ใครจับนะ

“พ่อแม่ต้องสอนลูกถึงเรื่องสิทธิร่างกายของลูก เพราะถ้าพ่อแม่ไม่สอน ลูกไปรู้มาเอง ไม่รู้ว่าที่รู้มาถูกหรือผิด เราเริ่มสอนได้ตั้งแต่ลูกเริ่มรู้จักอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 2 ขวบก็เริ่มสอนได้แล้ว เมื่อลูกเริ่มสื่อสารได้บอกเขาว่าร่างกายเป็นของเขา จุดไหนที่ห้ามคนอื่นมาสัมผัส เมื่อเข้าสู่วัยอนุบาล พ่อแม่ต้องเริ่มถอยออกมา ถ้าจำเป็นต้องดูแลลูก ต้องบอกเขาให้ชัดเจนว่านอกจากพ่อหรือแม่ห้ามให้คนอื่นสัมผัส”

วาสนา เก้านพรัตน์ กล่าวว่า การล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นเรื่องที่แจ้งมาเป็นอันดับ 1 หลังไทยร่วมลงนามสนธิสัญญาสิทธิเด็ก เราเพิ่มกฎหมายหลายอย่าง ในมาตรา 23 ระบุว่า ผู้ปกครองต้องอุปการะ เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ทั้งนี้ มาตรฐานขั้นต่ำระบุไว้ว่า สร้างความรู้ความเข้าใจในขอบเขตระหว่างตนเองและผู้อื่นของเด็ก ได้แก่ ขอบเขตทางกาย จิตใจ และสังคม เช่น ฝึกให้เด็กรู้จักรอคอย รู้จักการปฏิเสธการสัมผัสร่างกาย รู้จักปกป้องสิทธิส่วนตัว และเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น” วาสนากล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เสวนาสิทธิเด็ก ร่างกาย ความรัก การละเมิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง