‘รจภ.’รณรงค์องค์กร-ชุมชน – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ “ขอบคุณที่ทิ้งกัน (Thank You)” เพื่อสร้างวินัยในการคัดแยกและกำจัดขยะ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปลอดขยะพลาสติกและโฟมภายในปี 2565 และส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อซึ่งเป็นขยะอันตราย และมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 อย่างถูกวิธี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นของการแยกทิ้งขยะติดเชื้อ ให้ถูกต้องว่า “การวางแผนและมีแนวทางชัดเจนในการกำจัดขยะ “ติดเชื้อ” ช่วยควบคุม การระบาดได้อีกทางหนึ่ง ลดแหล่งแพร่ เชื้อโรคโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ที่ติดปะปนมากับขยะติดเชื้อได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการแยกทิ้งชุดตรวจ แอนติเจน แรพิด เทสต์ ที่อาจจะเป็นพาหะในการ แพร่เชื้อในวงกว้าง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยรวมการแยกทิ้งขยะ ติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ขอบคุณที่ทิ้งกัน (Thank You)” ที่รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งและโฟม ขณะเดียวกันส่งเสริมการสร้างวินัยการคัดแยกขยะเพื่อเป็นตัวอย่างกับสมาชิกในครอบครัวและ ขยายแนวคิดสู่สาธารณะเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและสังคมต่อไป โดยกิจกรรมหลักเน้นให้บุคลากรคัดแยกและนำขยะที่นำไปใช้ใหม่และทำความสะอาดเรียบร้อยมาแลกของที่ระลึกจากโครงการและบันทึกข้อมูลการคัดแยกขยะของตนเองในแอพพลิเคชั่น CRA Thank You ซึ่งประชาชนทั่วไปก็ร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนผ่านแอพฯ นี้และแลกของที่ระลึกได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีสื่อสาระที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก และกำจัดขยะและขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีในแอพฯ นี้ด้วย

“ปัญหาขยะติดเชื้อแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเริ่มต้นสร้างวินัย ที่ตัวเราเอง การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก็เช่นกันต้องรู้จักแยกทิ้ง ไม่ปะปน กับขยะประเภทอื่นที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ และต้องเริ่มปลูกจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียงและสังคม ปัญหาที่มีก็จะบรรเทาไปได้” ศ.นพ.นิธิกล่าว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เริ่มดำเนินกิจกรรมแลกขยะในโครงการ “ขอบคุณ ที่ทิ้งกัน (Thank You)” เมื่อเดือนพ.ย.2564 มีบุคลากรลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและนำขยะตามที่ระบุมาแลกแต้มรับของรางวัลกันอย่างคับคั่ง นอกจากนั้นยังมีบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ป่วยและญาติตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย โดยโครงการจะส่งต่อ ขยะที่รับแลกมาไปยังหน่วยงานและองค์กร ที่แปรรูปขยะเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์หมุนเวียนต่อไป
“มาร่วมกันคัดแยกขยะติดเชื้อ เพื่อองค์กร-ชุมชนปลอดภัย”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน