ททท.ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบรายการค้างจ่ายเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย หลังโรงแรมโอดอาจขาดสภาพคล่องเพราะเงินอุดหนุน 40% ของภาครัฐยังเบิกไม่ได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ไม่ได้รับเงินสนับสนุน 40% ในส่วนของภาครัฐตามเงื่อนไขโครงการเราเที่ยว ด้วยกันเฟส 4 ที่ประชาชนจะต้องจ่ายค่าโรงแรม ร้านอาหาร 60% รัฐบาลจะอุดหนุนให้ 40% ของค่าบริการ จำนวน 5.24% ของจำนวนรายการทั้งหมด หรือวงเงิน 279.6 ล้านบาท จากทั้งหมด 5,336.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ ททท.มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปด้วยความถูกต้องและป้องกันเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

“ผู้ประกอบการบอกอาจขาดสภาพคล่อง ถือว่าพูดไม่หมดกรณีที่เงินอุดหนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ล่าช้าในส่วนค่าบริการ 40% เพราะค่าบริการ 60% ผู้ประกอบการร้านค้ารับไปแล้ว เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ททท.ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อตรวจสอบรายการค้างจ่ายทั้งหมด คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เกิน 60 วัน จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบทุกรายการที่ค้างทั้งหมด”

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ททท.ได้รับข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้ 1.ที่พัก เป็นการจองใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 5 สิทธิ์ขึ้นไปและไม่ได้สแกนใบหน้า หรือสแกนใบหน้าไม่สำเร็จในขณะทำรายการเช็กอิน ซึ่งกำหนดระบุไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันว่ารายการจองใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 5 สิทธิ์ขึ้นไป และ/หรือสแกนใบหน้าไม่สำเร็จจะต้องส่งเอกสารให้แก่ ททท.เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายเงินสนับสนุน 40%

ปัจจุบันมีปริมาณรายการที่คงค้างในระบบเพื่อดำเนินการตรวจสอบก่อนจ่ายเงินสนับสนุนเป็นจำนวนมากประกอบด้วย รายการจองใช้สิทธิ์ที่เกินกว่า 5 สิทธิ์ จำนวน 35,354 รายการ และสแกนใบหน้าหรือสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ จำนวน 18,639 รายการ 2.ผู้ประกอบการที่รับอีเวาเชอร์ ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนจ่ายเงินจำนวน 26,727 รายการ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่อยู่ในรายชื่อที่ต้องเฝ้าระวัง (Watch List) รวมถึงต้องตรวจสอบการมีตัวตนของธุรกิจ และกรณีใช้มูลค่าอีเวาเชอร์เต็มจำนวน และ 3.ตั๋วเครื่องบิน ขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 1,096 รายการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน