พิจิตร – นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก และบ้านวังคล้าย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกว่า 2 หมื่นไร่ ว่ากรมการค้าภายในเร่งรับซื้อมะม่วงฟ้าลั่น เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตตั้งแต่ ต้นฤดูการผลิต รับซื้อราคา 10 บาท ตกเกรดรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วงปลายฤดูการผลิตของมะม่วงฟ้าลั่น ผลผลิตในช่วงนี้มีแก่จัด เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ออกมาสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะผลผลิตตกเกรดที่ไม่มีตลาดรองรับ ร่วมกับพันธมิตร สถานีบริการน้ำมัน PT รับซื้อผลผลิตตกเกรดเพื่อแปรรูป เป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการในปั๊มน้ำมัน รวม 300 ตัน รับซื้อในราคา 5 บาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ด้านนายสายันต์ บุญยิ่ง นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เผยว่าปีนี้ผลผลิตมาก พ่อค้าจะรับซื้อแบบเหมารวม คัดแยกผลที่ใหญ่มีคุณภาพไปจำหน่ายได้ ส่วนที่ผลมีตำหนิ ไม่ได้ขนาดจะคืนให้เกษตรกร แต่เกษตรกรก็ไม่รู้จะนำไปทำไม จะส่งขายก็ไม่มีพ่อค้ารับซื้อ ทำให้ต้องนำผลผลิตไปเททิ้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน