ชลบุรี – นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดฟาร์ม สามัคคีฟาร์ม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเพาะปลูกต้นกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มี พล.ร.อ.สุรพล คุปตะพันธ์ ประธานกรรมการบริหารฟาร์มสามัคคีฟาร์ม ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเชิงเขาหมอน และคณะผู้บริหารฟาร์มสามัคคีฟาร์ม ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว นายอมตะ ใคร่ครวญ นายกอบต.พลูตาหลวง คณะคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากนั้นนายภัครธรณ์ พร้อมด้วยพล.ร.อ.สุรพล คณะผู้บริหารฟาร์มสามัคคีฟาร์ม คณะคณาจารย์ ร่วมกันปลูกต้นกัญชงในโรงเพาะเลี้ยง และตัดดอกกัญชงเพื่อนำดอกไปสกัดสาร CBD แบบทั้ง Isolate และ Full Spectrum พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับวิสาหกิจชุมชนเชิงเขาหมอน และบริษัท สามัคคีฟาร์ม จำกัด เพื่อการศึกษา คิดค้น พัฒนาต่อยอด ผลิตผลของกัญชง กัญชา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับฟาร์มสามัคคีฟาร์มตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ 200 ไร่เศษ มีแผนการปลูกกัญชง 35 โรงเรือน พื้นที่แต่ละโรงเรือนประมาณ 1,375 ตารางเมตร เป็นฟาร์มเพาะปลูกต้นกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีการขอใบอนุญาตผลิตปลูกจากองค์การอาหารและยาอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ปลูกต้นกัญชง ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดจากสารเคมี (ออร์แกนิกส์) โดยมีแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ ปลูกแบบ Green House ด้วยระบบ Evap ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น นำดอกไปสกัดสาร CBD แบบทั้ง Isolate และ Full Spectrum เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มี ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาด้านการเพาะปลูก และ รศ.ดร.วุฒิชัย พุทธวงศ์ อาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านเคมีอินทรีย์

ภายใต้แนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ การศึกษาด้านการรักษาสุขภาพ การทำการเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน