สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวาสนา นวลนุกูล รองประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าฯและผู้แทนจังหวัดภาคกลาง 20 จังหวัด ถวายรายงาน โดยมีกลุ่มทอผ้า เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกศิลปาชีพ 22 ราย เฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องปั้นดินเผา และงานหัตถกรรมจักสาน ให้มีความร่วมสมัยแต่คงอัตลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและ บอกเล่าเรื่องราวประจำภูมิภาคให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ พร้อมทรงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่นร่วมให้ คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่กลุ่มทอผ้าที่เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ประจำจังหวัดภาคกลาง พร้อมพระราชทานลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” หนังสือดอนกอยโมเดล หนังสือผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ กลุ่มสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่ 2 แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการโอท็อป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำ คำปรึกษา ให้กลุ่มช่างทอผ้าโดยไม่ถือพระองค์ พระหัตถ์ที่ทรงสัมผัสเนื้อผ้าและผลงานแต่ละผืน แต่ละชิ้นทำให้สัมผัสได้ถึงความใส่พระทัยและความตั้งพระทัยมั่นที่จะทำให้ ศิลปวัฒนธรรมผ้าทอไทยของประชาชนเกิดการพัฒนาต่อยอด

ภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อป ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 50 กลุ่ม อาทิ “ผ้ามัดหมี่ลายตาขอสับปะรด” จากกลุ่มทอผ้าไหมลายโบราณบ้านวังคอไห อ.เนินขาม จ.ชัยนาท “ผ้าด้นมือ” จากกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี “ผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์” บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี “ผ้าทอกะเหรี่ยงลายพระอาทิตย์และลายสลับ” จากศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง ขณะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ คิดค้นนวัตกรรมผลิตเส้นใยผักตบชวานำมาทอผสมกับเส้นใยฝ้าย, ผ้าซิ่นตีนจกต่อตัว ผ้ายกดอกถมเกสร จากหนานเอฟ, ผ้าจกไทยวน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าโบราณ นำมาพัฒนาสีสันและออกแบบลวดลายโดยมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เป็นลายหลัก

ตัวแทนกลุ่มช่างทอผ้า กล่าวว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระมหากรุณาเสด็จมาทอดพระเนตรผลงานที่พวกเราตั้งอกตั้งใจทอ ตั้งใจปั้น ตั้งใจวาดลวดลาย และพระราชทานคำแนะนำให้พัฒนาต่อยอด นับตั้งแต่พระองค์ท่านพระราชทานแบบลายผ้า ทั้ง “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” และ “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้น มียอดการจำหน่ายผ้าเพิ่มมากขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน