นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มขึ้น 0.20 บาท/ฟอง จาก 3.60 บาท/ฟอง เป็น 3.80 บาท/ฟอง จากการติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 15 พ.ค.2566 พบว่าราคาขายปลีกไข่ไก่ เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.90 บาท/ฟอง โดยราคาขายปลีกที่ตลาดสด อยู่ที่ 3.2-4.4 บาท/ฟอง ส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งราคาอยู่ที่ 3.7-4.1 บาท/ฟอง ซึ่งยังอยู่ภายใต้โครงสร้างราคาไข่ไก่ที่กรมการค้าภายในกำกับดูแล โดยกรมได้มีการกำกับดูแลราคาให้เป็นไปตามโครงสร้างและคุมเข้มไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร

ทั้งนี้ การปรับราคาไข่ไก่คละ มีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับสภาพ อากาศร้อนจัดตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย. ส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ได้น้อยลงและมีขนาดเล็กลง โดยไข่ไก่เบอร์ 0, 1, 2 และ 3-5 มีสัดส่วน 5% 15% 30% และ 50% ซึ่งสภาพอากาศปกติ ไข่ไก่เบอร์ 0, 1, 2, 3 และ 4 มีสัดส่วน 15% 25% 30% 25% และ 5% ตามลำดับ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากขนาดไข่ไก่ที่เล็กลง เนื่องจากรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจำหน่ายไข่ไก่ที่ลดลง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน