สุราษฎร์ธานี – นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบมากมาย จะไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง แต่จะเป็นห่วงลูกโซ่ตามมา หลักๆกระทบในเรื่องของน้ำการท่องเที่ยวมีการใช้น้ำเยอะทั้งอุปโภคและบริโภค

เอลนีโญจะทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ปลาย้ายถิ่นฐาน น้ำทะเลอุ่นขึ้น ปะการังมีการตาย กระทบต่อการท่องเที่ยวทางทะเล หากเกิดภัยแล้ง พืช ผัก ผลไม้จะมีราคาสูงขึ้น ค่าครองชีพก็จะสูงขึ้น ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุน ปัญหาเอลนีโญไม่ได้ไกลตัวทุกคน ต้องคอยจับตา ดูผลกระทบที่จะเข้าสู่เรา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน