เมื่อ 8 พ.ย. เอเอฟพีรายงานว่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นอีพี เตือนถึงความเคลื่อนไหวของบรรดาชาติผู้ส่งออกถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ที่มีแผนจะขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังผลิตจะส่งผลให้การดำเนินการตามข้อตกลงปารีสล้มเหลว เนื่องจากจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มทะลุ 1.5 องศาเซลเซียส ก่อนสิ้นศตวรรษ

คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังบรรดาชาติภาคีข้อตกลงปารีสที่เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือโลกร้อน มีพันธกรณีต้องลดการปลดปล่อยก๊าซก่อโลกร้อนเหลือศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้เพื่อไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มทะลุเส้นตาย 2 องศาเซลเซียส หรือไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ยูเอ็นอีพี ระบุว่าบรรดาชาติผู้ส่งออกรายใหญ่ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย และออสเตรเลีย รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม เพราะจะทำให้ขีดความสามารถการผลิตเกินกำลังผลิตที่ควรเป็นเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่ม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน