พาณิชย์จับตาการจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ ยังไม่มีขอปรับขึ้นราคา พร้อมฝากถึงโรงงาน ห้าง ร้านค้า ห้ามกักตุนสินค้า

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลอย่างใกล้ชิด หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ 2 บาท ขณะที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ปรับประกาศราคาน้ำตาลหน้าโรงงานด้วยเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับมติครม.

ดังนั้นจึงส่งผลให้ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงาน จากกก.ละ 19 บาท เป็น 21 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากก.ก.ละ 20 บาท และ 22 บาท และไม่มีการกำหนดราคาขายปลีก แต่จะต้องขายให้สอดคล้องกับต้นทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์ราคา-ปริมาณน้ำตาล พบว่า น้ำตาลทรายตึงตัวบ้างในช่วงวันแรก เพราะคนซื้อมากและซื้อพร้อมๆ กัน แต่ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว น้ำตาลทรายมีเพียงพอ ขอประชาชนไม่ต้องกังวล ปัจจุบันไทยผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณปีละ 8 ล้านตัน ใช้บริโภคในประเทศ 2.5 ล้านตัน ที่เหลือส่งออก ซึ่งดูจากตัวเลข ยังเพียงพอ และกรมยังได้ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ให้ประสานโรงงานน้ำตาลทรายให้เร่งจัดส่งน้ำตาลทรายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดตั้งวอร์รูม เพื่อติดตามสถานการณ์ หากห้างไหน พื้นที่ใด มีปัญหาน้ำตาลทรายขาดแคลน ให้ประสานมาจะประสานสอน.ให้ประสานโรงงานน้ำตาลทรายจัดส่งในทันที

“ฝากถึงผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน ห้าง ร้านค้า หากตรวจสอบพบว่ามีการกักตุนน้ำตาลทราย จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด มีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 30 มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการขายแพง จะผิดมาตรา 29 มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

อย่างไรก็ดี หลังจากที่น้ำตาลทรายปรับขึ้นราคา ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใด ที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ เข้ามายื่นเรื่องขอปรับราคา โดยกรมยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการตรึงราคา เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค และเชื่อว่าผู้ประกอบการยังตรึงราคาสินค้าอยู่

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งได้เชิญสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบและการผลิตอาหารสัตว์ ว่า ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ในการเข้ารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรในราคาเฉลี่ยที่ 10 บาทต่อก.ก.ขึ้นไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เพราะขณะนี้ผลผลิตเริ่มที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ในระหว่างช่วงเดือนพ.ย.-ก.พ.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน