กม.ใหม่ – เช็คเด้งเป็นคดีแพ่ง

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ต่อไปนี้เช็คเด้ง จะเป็นความผิดทางแพ่งแล้วหรือ ที่ผ่านมาเอาผิดทางอาญาเช็คยังเด้งเป็นสปริงกันเยอะมาก ถ้าเป็นเช่นนี้ จะมีคนประเภทไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย น่าจะเยอะและแสดงตัวตนกันมากขึ้น คนทำธุรกิจโดยเฉพาะฝั่งเจ้าหนี้ต้องระมัดระวังเป็นหลายเท่าตัว เช็คไม่รับขอรับแต่เงินสดคงจะมีมากขึ้นเช่นกัน อย่าลืมเรื่องเจตนาด้วยว่าที่ตีเช็คเด้งเพราะอะไร บางรายทำจนเคยเห็นเป็นเรื่องปกติ ส่วนบางรายหมุนเงินไม่ทัน อยากให้รอบคอบและมีมาตรฐานในการชี้วัด ไม่เช่นนั้นเจ้าหนี้ และร้านค้า ไม่กล้าให้เครดิตแน่นอน

หลิว

ตอบ คุณหลิว

มติครม.ในเรื่องยกเลิกพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ทั้งฉบับนั้น เป็นไปตามหลักจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น ให้กำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงเท่านั้น แต่ครม.ยังได้รับข้อสังเกตจากสมาคมธนาคารไทย ที่ไม่เห็นด้วยหากจะมีการยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับ โดยเห็นควรมีกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ที่มีเจตนาจะออกเช็คโดยไม่สุจริต แยกเป็นกรณีระหว่างผู้ที่จงใจจะออกเช็คโดยไม่สุจริต กับผู้ที่ไม่ได้ จงใจทุจริต คือ ออกเช็คไปแล้วแต่เงินหมุนไม่ทันจริงๆ รวมถึงควรมีการออกมาตรการคู่ขนาน เช่น หากเช็คของผู้ใดเด้ง ก็ให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลผู้นั้นไปให้เครดิตบูโร เพื่อให้สถาบันการเงินอื่นสามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นใช้เช็ค หรือมีระยะเวลาห้ามใช้เช็ค 3 ปี หรือการเพิ่มค่าปรับเป็น 2 เท่า เป็นต้น ซึ่งครม.ก็เห็นชอบในส่วนนี้ และขอให้กระทรวงยุติธรรม รับข้อสังเกตจากสมาคมธนาคารไทย ไปพิจารณา เพื่อหาวิธีปฏิบัติควบคู่กันไป เอาเป็นว่ากระทรวงยุติธรรมคงจะกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป นั่นคือ ถ้ามีเจตนาให้เช็คเด้งยังมีโทษทางอาญา ยกเว้นหมุนเงินไม่ทันจริงๆ จะเข้าข่ายแพ่ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน