นครราชสีมา – โรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สังกัด สปพ.นครราชสีมา เขต 7 จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยเมืองพิมาย หนูน้อยรักบ้านเกิด สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยนายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ครูผู้สอนนำนักเรียนปฐมวัยสายชั้นอนุบาล จำนวน 85 คนไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากศึกษาเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานไทรงาม และศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญรอบเมืองพิมายแล้ว

โชว์สยบคลั่ง – ตร.พิมายสาธิตการใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามเข้าระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง โชว์ให้นักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่มาทัศนศึกษาที่โรงพัก ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยเมืองพิมาย หนูน้อยรักบ้านเกิด

ยังได้ไปศึกษาที่สถานีตำรวจภูธรพิมาย ชมการปฏิบัติงานของตำรวจและสาธิตการใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามเข้าระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง เพื่อเป็นแรงเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี รักและชื่นชอบอาชีพตำรวจ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน