หากมองจากมุม “รุ่นทะลุ” การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้

ที่รับไม่ได้เพราะมีความรู้สึก “ร่วม” โดยพื้นฐานว่า การเป็นพันธมิตรระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นความงดงาม

เป็นความงดงามภายใต้ร่มธง “ประชาธิปไตย” โบกสะบัด

การที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจ “แยกตัว” ออกจากการเป็นพันธมิตรกับพรรคก้าวไกลจึงเป็นเรื่องที่มิอาจยอมรับได้ด้วยความสุกงอม

ปฏิกิริยาระดับ “ทะลุ” จึงปรากฏขึ้นต่อพรรคเพื่อไทย

กระนั้น หากมองจากด้านของพรรคเพื่อไทยทุกการตัดสินใจล้วนเปี่ยมด้วยเหตุผล

ขอให้สังเกตอากัปกิริยาของ “อาจารย์หญิง” ที่ออกมายืน “ต้อนรับ” ต่อความกราดเกรี้ยวอันปะทุและ “ทะลุ” ออกมาจากมวลชน

ดำเนินไปในลักษณะ “ขวางคิ้ว” แบบ “เย็นชาเฉย”

ไม่ว่าจะมองในด้านอันเป็น “โฆษกพรรค” ไม่ว่าจะมองในด้านอันเคยเป็น “นักวิชาการ” ไม่ว่าจะมองในด้านอันเคยเป็น “คอมเมนเตเตอร์”

นี่คือปฏิกิริยา นี่คือคำตอบในทางการเมือง

ทุกอย่างอันมาจากพลังแห่ง “การทะลุ” ปฏิกิริยาอันมาจากในพรรคเพื่อไทย

เมื่อยืนมองจากมุมที่ต่างกัน ก็ย่อมจะเห็นภาพไม่เหมือนกัน บทสรุปอันก่อรูปเป็นความคิดก็มีโอกาสสวนทางอย่างชนิดตรงกันข้าม

ต่อกระบวนการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย

ท่าทีของเหล่า “ทะลุ” ทั้งหลายอาจรุนแรง ก้าวร้าว แต่ก็สามารถอธิบายได้ ท่าทีของ “เพื่อไทย” อาจแสลงหูขัดตา แต่ก็มิได้ไม่มีคำอธิบายตามมา

กาลเวลาคือคำตอบ การปฏิบัติคือคำตอบ

กล่าวสำหรับบรรดา “ทะลุ” อันมากด้วยความจริงใจย่อมเกิด “บทเรียน” ตามมา

เป็นบทเรียนจากแต่ละจังหวะก้าวภายใต้ความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยว่าจะดำเนินไปอย่างไร ตรงกับความคาดคิดของ “ทะลุ” หรือไม่

จำเป็นต้องรอคอย จำเป็นต้องติดตาม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน