Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 11 ส.ค. 2563

วันเลือกตั้ง : บทบรรณาธิการ

26 ม.ค. 2562 - 00:15 น.

วันเลือกตั้ง

วันเลือกตั้ง : บทบรรณาธิการ - คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป หลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

วันที่ 28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

จากนั้นในวันที่ 4-16 มีนาคม เป็นวันออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันที่ 17 มีนาคม เป็นวันออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัด รวมถึงการออกเสียงเลือกตั้งในสถาน เลือกตั้งกลางของผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุด้วย

เป็นความชัดเจนจากผู้จัดการเลือกตั้ง

สําหรับประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้ง มาตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพราะถูกขัดขวางจากบางกลุ่ม ประกอบกับบางฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้น จนนำไปสู่การรัฐประหารในที่สุด

คณะรัฐประหารอ้างเหตุผลว่าขอเวลาอีกไม่นาน จะจัดให้มีการเลือกตั้ง คืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแน่นอน แต่สุดท้ายก็มีการเลื่อนเวลาถึง 5 ครั้ง ด้วยการอ้างเหตุผลต่างๆ นานา

ขณะเดียวกัน ก็มีการร่างกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการออกนโยบายเพื่อนำไปสู่การสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน แม้ในช่วงการเลือกตั้งก็อ้างว่าไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ แต่เป็นรัฐบาลอำนาจเต็ม และมีอาวุธพิเศษ

เป็นที่น่ากังวลว่าจะเข้าไปแทรกแซงและกดดัน เพื่อให้กลุ่มของตัวเอง ชนะเลือกตั้งหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกานี้ประกาศใช้ คณะกรรมการการเลือกตั้งถือว่าเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุด ทั้งควบคุมและดำเนินการจัดการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

รวมถึงสามารถมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลาย อันจำเป็นในการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงต้องเป็นไปอย่างเสรี เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ปราศจากการครอบงำโดยอำนาจใดๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง

เป็นภารกิจและหน้าที่สำคัญยิ่งที่ จะต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็น

....อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่....

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วันเลือกตั้ง : บทบรรณาธิการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง