บทบรรณาธิการ : ต่อจากยุบพรรค

16 ก.พ. 2562 - 00:15 น.

บทบรรณาธิการ : ต่อจากยุบพรรค

บทบรรณาธิการ : ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ยื่นขอให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติไว้พิจารณา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92

โดยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วันและนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

ซึ่งคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ ระบุว่าได้รับความเมตตาจากศาลรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้พรรคชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

และจะนำคำชี้แจงไปแก้ข้อกล่าวหาต่อศาล ตามที่กำหนดไว้

กระบวนการพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันตามข้อมูล ข้อเท็จจริง และตัวบทกฎหมายเป็นหลัก

แต่สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมด โดยเฉพาะองค์กรของภาครัฐพึงพิจารณาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ก็คือกรณีดังกล่าวนั้นเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนไม่น้อย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทั้งสังคมและตัวระบอบประชาธิปไตย

การใช้อำนาจในการพิจารณาคดีดังกล่าว รวมไปถึงคดีหรือปัญหาในทางการเมืองอื่นๆ จะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เปิดให้สังคมสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

รวมทั้งจะต้องเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคทั่วหน้า

เพราะความสุขสงบในสังคมจะเกิดขึ้นได้จากการอำนวยความยุติธรรมที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

การกระทำใดๆ ที่อาจจะทำให้เกิดข้อครหาหรือความเคลือบแคลงใจจากสังคม ว่าเป็นการปฏิบัติแบบ “สองมาตรฐาน” จะต้องไม่ปรากฏ

กฎหมายจึงจะได้รับความเคารพจริง การบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นที่เชื่อถือของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง และความรู้สึกว่าความยุติธรรมเสมอหน้าจึงจะเกิดขึ้นได้จริง

ยิ่งในทางการเมืองที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก ยิ่งในสภาพที่คนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามต่อมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมาย

การใช้อำนาจยิ่งต้องเปิดเผย โปร่งใส และยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด


เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บทบรรณาธิการ : ต่อจากยุบพรรค
ข่าวที่เกี่ยวข้อง