อะไรคือเจตนา อะไรคือเป้าหมาย ของบอร์ดอสมทในคำสั่งปลด นางอรวรรณ ชูดี ให้ยุติการทำหน้าที่ร่วมในรายการดีเบตของช่อง 9 ที่เคยจัดออกอากาศมาแล้ว 2 หน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คำตอบ 1 ซึ่งตรงเป้าอย่างที่สุดก็คือ ขจัด นางอรวรรณ ชูดี ออกไปจากวงจร

คำตอบ 1 เพราะเห็นว่าลำเอียง ขาดความเป็นกลาง

ต้องยอมรับว่า มติและคำสั่งของบอร์ดอสมทสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย นั่นก็คือทำให้ นางอรวรรณ ชูดี หมดบทบาท ลงไปอย่างสิ้นเชิง

กระนั้น ในอีกด้านก็ก่อให้เกิดคำถามตามมาอย่างฉับพลันทันใดในเชิงตั้งข้อสงสัยต่อวิจารณญาณและการตัดสินใจ

นั่นก็คือ มติของบอร์ดมีความเที่ยงธรรม มากน้อยเพียงใด

ในฐานะอันเป็นชาวพุทธจำเป็นต้องยึดกุมหลักแห่งอริยสัจเป็นอุป กรณ์ในการทำความเข้าใจว่าตัวปัญหาหรือตัวทุกข์มีรากฐานหรือ สมุทัยมาอย่างไรจึงจะมองเห็นมรรคและสามารถนิโรธได้

แม้ว่า นางอรวรรณ ชูดี จะดำรงอยู่ในฐานะพิธีกรและผู้ทำหน้าที่คิดรูปแบบรายการ

ก็ต้องเริ่มจากสภาพความเป็นจริงของการดีเบตที่ปรากฏ

โดยเฉพาะรายการเมื่อคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ อันมีผู้ร่วมใน รายการ 2 ส่วน 1 ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากพรรคการเมือง 1 นิสิตนักศึกษาจำนวน 100 คนที่เข้าร่วมรับฟังและตอบคำถาม

ไม่ว่าจะเป็นคำถามต่อการไม่ร่วมดีเบตของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือกรณี 250 ส.ว. หรือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือปัญหาปากท้องของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย

ที่ถูกมองว่ามีลักษณะชี้นำเพราะทางโน้มของคำตอบเป็นไปในทางลบ มากกว่าจะเป็นไปในทางบวก

นั่นก็คือ เป็นไปในทางลบต่อคสช.และต่อรัฐบาล

ตรงนี้เองคือบรรทัดฐานอันนำไปสู่บทสรุปว่าไม่เป็นกลาง

น่ายินดีที่ไม่เพียงแต่สังคมจะได้รับทราบรายละเอียดจากคำแถลง ซึ่งมาจากตัว นางอรวรรณ ชูดี เอง หากจำนวนไม่น้อยได้มีส่วนรับ รู้ต่อกระบวนการของรายการ

เป็นการรับรู้โดยตรง และเป็นการรับรู้โดยอ้อม

ไม่เพียงแต่รับรู้ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หากยังสามารถดูได้อีกจากคลิปที่บันทึกรายการด้วย

ความเป็นจริงนี้ต่างหากคือบทพิสูจน์อันเที่ยงธรรมที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน