Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 27 ต.ค. 2563

รักษาหน้าที่ : บทบรรณาธิการ

27 เม.ย. 2562 - 00:15 น.

รักษาหน้าที่ : บทบรรณาธิการ

รักษาหน้าที่ - ถูกต้องแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติไม่รับ ข้อร้องเรียนเรื่องวิธีการคำนวณสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพราะกรณีดังกล่าวมิได้เป็นข้อขัดแย้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันอยู่ในข่ายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากไม่เป็นการ “ขยายขอบเขตอำนาจ” ดังที่มีผู้แสดงความกังวลเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำหลักการ “หน้าที่และความ รับผิดชอบ” ให้กับแต่ละหน่วยงาน-องค์กร

ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้โดยสุจริต เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

อย่างเต็มกำลังเสียก่อน

จากนี้ไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องกลับมาพิจารณาว่าจะใช้สูตรการคำนวณแบบใด ในการแจกเก้าอี้ผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

และไม่ว่าจะใช้สูตรหรือหลักการแบบใด สิ่งที่จะต้องรำลึกเอาไว้เสมอก็คือ จะต้องสามารถให้คำอธิบายที่มีเหตุผล เป็นที่ยอมรับแก่สังคมใน วงกว้างได้

การตีความกฎหมายตามอำเภอใจ หรือเพื่อรับใช้บุคคลหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะจะต้อง ไม่เกิดขึ้น

กฎหมายหรือวิธีการได้มาซึ่งส.ส. จะต้องเรียบง่าย สุจริต เปิดเผย สามารถให้เหตุผลและความกระจ่างกับผู้สงสัยได้

ถ้าทำได้เช่นนั้น โอกาสที่การเมืองและสังคมไทยจะเดินหน้าต่อไปโดยราบรื่นก็ยังพอเห็นทาง

ที่ผ่านมา จะด้วยการร่างกติกาหรือกฎหมายที่มุ่งให้ประโยชน์กับฝ่ายหนึ่ง แล้วสร้างโทษกับฝ่ายหนึ่งก็ดี หรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะ “สองมาตรฐาน” ก็ดี

มีแต่จะก่อปัญหาให้เกิดขึ้น ดังที่เห็นได้ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาในสังคมและการเมืองไทย

จะระงับความปั่นป่วนวุ่นวาย จะค่อยๆ ฟื้นความปรองดองให้เกิดขึ้น เส้นทางง่ายๆก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เสมอหน้ากันทุกฝ่าย ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนกระทั่งสร้างปัญหาหรือความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง

เป็นแนวทางที่ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ปกติทั่วไป

หากมีความตั้งใจจะปฏิบัติจริง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รักษาหน้าที่ : บทบรรณาธิการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง