Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 26 ม.ค. 2564

เริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ

6 พ.ย. 2562 - 00:10 น.

เริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

เริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ - การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1 หรือสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ที่เปิดฉากวันที่ 6 ..นี้ จะมีญัตติสำคัญ ว่าด้วยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2560

ทั้งการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

หลังจากสมาชิกส่วนใหญ่แสดงท่าทีเห็นด้วยว่า จำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับนี้

แม้ว่าจะเป็นฉบับที่ผ่านการลงประชามติ แต่ก็มีเงื่อนไขแวดล้อมในช่วงเวลาที่บ้านเมืองไม่ปกติ

เมื่อสถานการณ์ผ่านการเลือกตั้ง มีการตั้งสติแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องแก้ไขกฎหมายสำคัญของประเทศที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ก่อนหน้านี้กระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นนโยบายนำหาเสียงของบางพรรคการเมือง และบางพรรคถือเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลว่าจำเป็นต้องมี

กระทั่งต่อมา พรรคฝ่ายรัฐบาลก็เห็นด้วยว่าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายหนึ่ง

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นผลมาจากการ เลือกตั้งและกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยที่ประชาชนสะท้อนผ่านผู้แทนหรือพรรคการเมือง

เหมือนครั้งหนึ่งที่มีการตั้งสภาร่าง รัฐธรรมนูญ หรือ ส... เป็นตัวแทนจากประชาชนมีหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ที่เรียกกันต่อมาว่า ฉบับประชาชน

วาระตั้งต้นใหม่อีกครั้งสำหรับการเมือง ระบอบประชาธิปไตย หลังเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนี้ จึงเป็นช่วงเวลาของการถกเถียงหาทางออกทางการเมืองที่มีวุฒิภาวะมากขึ้น

ทั้งส..ตัวแทนประชาชน และวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มประชาชนที่ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย หรือกลุ่มที่เคยสนับสนุนการรัฐประหาร ต้องตั้งสติให้ตั้งมั่นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เพื่อทำให้กฎหมายที่บริหารบ้านเมืองเป็นกติกาที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย และยึดมาตรฐานเดียวกัน

ส่วนผลของการใช้กฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน ช่วงรัฐประหารที่มีประกาศและคำสั่งคสช. ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน จำเป็นต้องศึกษาผลกระทบเพื่อหาทางแก้ไขหรือเยียวยา ไปพร้อมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง