FootNote:ชะตากรรมร่วมต่อ นักเรียนเลว กับเยาวชน/ประชาชน ปลดแอก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สถานการณ์เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม ด้านหนึ่ง มีการนัดชุมนุมของกลุ่ม”นักเรียนเลว” บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนในส่วนกลางหลายร้อยคนเข้าร่วมด้วยความคึกคัก

ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง มีการรวบตัว นายอานนท์ นำภา มีการรวบตัว นายบารมี ชัยรัตน์ ตามหมายจับ

2 ส่วนนี้เหมือนเป็นคนละเรื่อง แต่มีความสัมพันธ์กัน

นายบารมี ชัยรัตน์ ถูกหมายจับเพราะไปมีส่วนร่วมในการปราศรัยในการชุมนุมของ”เยาวชนปลดแอก”เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

นายอานนท์ นำภา ถูกหมายจับเพราะการขึ้นปราศรัยในเชิงวิชาการ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม

แล้วกรณีของ นายอานนท์ นำภา กรณีของ นายบารมี ชัยรัตน์ ไปสัมพันธ์กับการชุมนุมของ”นักเรียนเลว”ได้อย่างไร

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลผลิตมาจาก”เยาวชนปลดแอก”ทั้งสิ้น

การเคลื่อนไหวของ”เยาวชนปลดแอก”ไม่เพียงแต่สร้างชุดความคิดผ่านข้อเรียกร้อง 1 หยุดคุกคามประชาชน 1 ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และ 1 ยุบสภา

หากแต่ยังนำไปสู่จุดยืนที่แวดล้อมอีก 2 จุดยืน 1 คัดค้านรัฐประหาร 1 คัดค้านรัฐบาลแห่งชาติ

และที่สุดก็คือ 1 ความใฝ่ฝันที่จะปรากฏผ่านรัฐธรรมนูญใหม่

การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ นายอานนท์ นำภา นายบารมี ชัยรัตน์ ถูกสังเวยผ่านหมายจับอย่างเด่นชัด กระนั้น การเคลื่อนไหวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ก็ก่อผลสะเทือนไปยัง”นักเรียน”

เช้าวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมได้เกิดปรากฏการณ์ชู 3 นิ้วและติดโบขาวแพร่กระจายตามโรงเรียนต่างๆอย่างคึกคัก สร้างความหงุดหงิดให้กับครูซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนอย่างกว้างขวาง

เผด็จการระดับชาติก็ปรากฏเป็นเผด็จการในโรงเรียน

ปรากฏการณ์”นักเรียนเลว”จึงเท่ากับเป็นเงาสะท้อนให้เห็นถึงภาวะกดขี่ต่อ”นักเรียน”จนไม่อาจทนต่อไปได้อีก

ทั้งๆที่ข้อเรียกร้องจาก”เยาวชน/ประชาชนปลดแอก”ข้อแรกคือ หยุดคุกคามประชาชน แต่ นายอานนท์ นำภา นายบารมี ชัยรัตน์ ก็ถูกจับกุม

เช่นเดียวกับเมื่อนักเรียนชู 3 นิ้วและติดโบขาว ก็ถูกคุกคาม

นี่คือการคุกคาม”ร่วม” นี่คือชะตากรรม”ร่วม”ในทางการเมือง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน