FootNote:ประชามติ และรัฐธรรมนูญ ประเด็นร้อน ทางการเมือง

ไม่ว่ากรณีร่างพรบ.กัญชา กัญชง ไม่ว่ากรณีญัตติด่วนให้ทำประชามติ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็น “เกม” ในทางการเมือง

เป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งจะบังเกิด

ท่าทีที่เด่นชัดอย่างที่สุดก็คือ ท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์

ความหงุดหงิดและโกรธเกรี้ยวอันมาจากพรรคภูมิใจไทย คือผลสะเทือนเพราะรู้อยู่เป็นอย่างดีว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มาจากปัจจัยภายนอก หากมีจุดเริ่มจากภายใน

ตัวละครที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากคือพรรคประชาธิปัตย์ คือพรรคพลังประชารัฐ เพียงแต่เมื่อแตะมือกับพรรคเพื่อไทย ทุกอย่างก็เป็นไปตามความปรารถนา

ขณะเดียวกันต่อญัตติด่วนให้มีการทำประชามติ เพื่อนำไปสู่การสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อแทนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 อันมากด้วยปัญหา

เหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วย เหมือนกับพรรคภูมิใจไทยก็เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย

แต่ในที่สุดความเป็นจริงที่ปรากฏคือมิอาจเดินหน้าไปได้

กรณีอันเกี่ยวกับกัญชา อาจเป็นการแย่งชิงคะแนนเสียงระหว่างแต่ละพรรคการเมือง ไม่ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าในพื้นที่ภาคใต้

การจับคู่ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย เพื่อสกัดพรรคภูมิใจไทย จึงมีความเป็นไปได้

แต่พลันที่พรรคก้าวไกลเดินหน้าในเรื่อง “ประชามติ” โดยมีพรรคเพื่อไทยก้าวตามอย่างแข็งขัน อำนาจอันแท้จริงก็จำเป็นต้องสกัดขัดขวาง ทำให้ไม่อาจก้าวรุดไปข้างหน้าได้

เพราะว่า 1 เป้าหมายในการทำประชามติเท่ากับเป็นการโจมตีเข้าใส่รัฐธรรมนูญอันเป็น “กล่องดวงใจ” เพราะว่า 1 ระบอบที่ครองอำนาจไม่อาจยินยอมให้มีความเป็นไปได้

โดยเฉพาะเมื่อเห็นการผนึกพลังระหว่างพรรคก้าวไกล อย่างมีกัมมันตะจากพรรคเพื่อไทย จึงย่อมจะยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรูปธรรมของพลัง และการต่อสู้บนหนทางแห่งรัฐสภา ซึ่งเมื่อถึงเงื่อนไขหนึ่งในทางการเมือง ก็ดำเนินไปอย่างอิสระและเสรีตามเจตจำนงของสังคม

โดยเฉพาะเมื่อรวมศูนย์ไปยัง “รัฐธรรมนูญ” อันเป็นตัวปัญหา

ประเด็นของ “รัฐธรรมนูญ” จะถูกชูขึ้นสูงเด่น เพื่อถามพรรคการเมือง ถามประชาชนในห้วงแห่ง “การเลือกตั้ง” อย่างแน่นอน

นี่เป็น “โจทย์” ทางการเมืองอันแหลมคมยิ่งต่อทุกพรรค

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน