FootNote:ภารกิจแรก ภูมิธรรม เวชยชัย คือ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

แม้มติครม.”นัดแรก” ของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ในเรื่องของรัฐธรรมนูญจะเสมอเป็นเพียง จัดตั้ง “คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ-การแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

แต่ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานในการรับผิดชอบถือว่าถูกคน ถูกงาน

ไม่เพียงเพราะ “ประสบการณ์” และ “ความจัดเจน”

ความจัดเจนในทางการเมือง ที่สะสมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ “พรรคจุฬาประชาชน” กระทั่งมาเป็นพลังสำคัญในการร่วมสร้าง “พรรคไทยรักไทย”

แต่ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือการมีส่วนอย่างสำคัญใน การบริหารจัดการอันส่งผลให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคอันดับ 2 ทะยานขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

เป็น “รัฐบาลพิเศษ” ที่ก้าวข้าม “ความขัดแย้ง” ด้วยการจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย ให้เป็นกำลังผลักดัน นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี

จึงมีแต่คนระดับ นายภูมิธรรม เวชยชัย เท่านั้น ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการในเรื่อง “รัฐธรรมนูญ”

โดยเฉพาะ “การดีล” กับ “กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ”

คล้ายกับว่าบทบาทของ นายภูมิธรรม เวชยชัย คือการปะทะอย่าง สร้างสรรค์ ไม่ว่ากับ “กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรม” และโดยเฉพาะกับ “พรรคก้าวไกล”

แต่แท้จริงแล้ว พรรคเพื่อไทยและ นายภูมิธรรม เวชยชัย เองก็หนีไม่พ้นจาก “สัญญา” อันพรรคเพื่อไทยเคยให้ไว้กับ “ประชาคม”

นั่นก็คือ “นโยบาย” ที่เสนอต่อกกต.ในเรื่องจัดทำ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” โดยสสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและผ่านขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติโดยประชาชน

แนวทางนี้ดำรงอยู่อย่างหนักแน่นใน MOU 8 พรรคที่ลงนามเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และแม้เมื่อพรรคเพื่อไทยฉีก MOU ทิ้งในวันที่ 2 สิงหาคม แต่ก็ยังยืนยัน

ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลโดยกำหนดเป็น “วาระแห่งชาติ”

สิ่งที่พรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรม เวชยชัย ต้องต่อสู้และสร้าง ความเข้าใจเป็นด่านแรก จึงมิใช่พรรคก้าวไกล หรือกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ

หากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือ “สัญญา” อันพรรคเพื่อไทยเคยกำหนดเอาไว้ให้กับ “ประชาคม” ในทางการเมือง

นั่นก็คือกับพรรคเพื่อไทยและมวลชนของพรรคเพื่อไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน