FootNote:โจทก์เก่ารุมรัฐบาล เศรษฐา ภายใต้ข้อหาใหม่การเมือง

หากโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท สามารถฟื้นบทบาทของคนอย่าง นายถวิล เปลี่ยนศรี นายสมชาย แสวงการ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ให้คึกคักมีชีวิตชีวา

สถานการณ์ระหว่างฮามาสกับอิสราเอล ก็ทำให้ชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการเรียกขานอย่างเป็นระบบ

เมื่อเผชิญกับความคดเคี้ยวของการอพยพ “แรงงานไทย”

พลันที่ติดอุปสรรคไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียได้โดยราบรื่น ก็มีข้อเสนอจาก “นักร้อง” ที่เคยมีบทบาทเป็นอย่างสูงในยุคคสช. ให้ใช้บริหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประสานเข้ากับทีมงานโฆษกเก่านำเอาภาพจากบัญชีระดับลับเฉพาะ ในการพบระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับผู้ทรงอิทธิพลแห่งซาอุดิอาระเบียออกมาเผยแพร่

เท่ากับยืนยันข้อเสนอของ “นักร้อง” ที่เคยแวดล้อมอยู่โดยรอบอำนาจของคสช.ว่า มีแต่ต้องพึ่ง “บริการ” และความช่วยเหลือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้นทุกอย่างจึงจะราบรื่น

เหล่านี้ล้วนเป็น “โจทย์” อันร้อนแรงยิ่งในทางการเมือง วางแบ อยู่เบื้องหน้ารัฐบาลที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี

โยงไปยังบทบาทที่อยู่เบื้องหลัง 482 เสียงที่ประชุมรัฐสภา

ไม่ว่าจะมองผ่านการออก “แอ็คชั่น” ของนักเคลื่อนไหวระดับ นายถวิล เปลี่ยนศรี นายสมชาย แสวงการ และโดยเฉพาะ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ล้วนมีรากฐานความเป็นมา

เพราะ นายถวิล เปลี่ยนศรี มิใช่หรือ “ชีวิต” ความเป็นนายกรัฐมนตรีของ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงต้องแปรเปลี่ยน

ยิ่งบทบาทของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ยิ่งเข้มข้น

กล่าวอย่างรวบรัดไม่ว่าบทบาทของ นายถวิล เปลี่ยนศรี ไม่ว่าบทบาทของ นายสมชาย แสวงการ ไม่ว่าบทบาทของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ล้วนดำเนินไปในลักษณะ “ปูทาง” สร้าง “เงื่อนไข”

เป็นเงื่อนไขให้กับการสั่นคลอนสถานะของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นการปูทางและสร้างความชอบธรรมให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อรัฐประหาร

องค์ประกอบเหล่านี้กำลังเสนอต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน

ความเข้มข้นแห่งการวิพากษ์โจมตีต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต กำลังถูกโยงเข้าไปยังโครงการจำนำข้าวอย่างเป็นระบบ และอย่างเป็นกระบวนการ

ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนใน 250 สว. ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของขุมการเมืองที่หงุดหงิดกับการเปลี่ยนแปลง

นี่คือโจทย์ในลักษณะ “เหล้าใหม่” ใน “ขวดเก่า”

ทำให้การขับเคลื่อนของรัฐบาล และของนายเศรษฐา ทวีสิน เกิดอุปสรรค หากไม่พึ่งบริการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน