FootNote : ภาพเด่น ฟุตบอล จตุรมิตร การปะทะ สองขั้ว การเมือง

ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับแต่ละเนื้อหาในการแปรอักษรในแต่ละวันของ การแข่งขันฟุตบอลอย่างที่เรียกว่า “จตุรมิตร” ณ สนามศุภชลาลัย แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เห็นเป็น “ปรากฏการณ์”

1 เป็นปรากฏการณ์ของเงาสะท้อนในทาง “ความคิด” 1 เป็นปรากฏการณ์ของเงาสะท้อนในทาง “การเมือง”

หากมองจากพื้นฐานการเกิดขึ้นของฟุตบอลประเพณีที่เรียกว่า “จตุรมิตร” มาจากการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาระดับนำ 4 สถาบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่ว่าจะมองผ่านสวนกุหลาบวิทยาลัย ไม่ว่าจะมองผ่านกรุงเทพคริสเตียน ไม่ว่าจะมองผ่านเทพศิรินทร์ ไม่ว่าจะมองผ่านอัสสัมชัญ

นี่ย่อมเป็นโรงเรียนอันมากด้วยเกียรติประวัติ นี่ย่อมเป็นโรงเรียนที่รวมบุคคลในระดับนำของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นตัวสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นตัวของนักเรียน

เพียงเห็นภาพการปรากฏตัวของนักเรียน “เก่า” ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในทางธุรกิจ ในทางวิชาการ ในทางการเมือง ในแวดวงบันเทิง ก็มีความเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้ว

การนำเสนอประเด็นทาง “การเมือง” ยิ่งมี “ความร้อนแรง”

ปรากฏการณ์ที่สะท้อนผ่านการ “แปรอักษร” ของแต่ละสถาบันอาจทำให้เกิดนัยประหวัดไปยังที่เคยเห็นในห้วงแห่งการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “จุฬา ธรรมศาสตร์”

กระนั้น กล่าวสำหรับสังคมของนักเรียนมัธยมตัวอย่างที่ดีที่สุดย่อมเป็นตัวอย่างจากงาน “สังคมนิทรรศน์”

แม้จะเป็นเพียงจาก “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ก็ตาม

ความตื่นตัวของงาน “สังคมนิทรรศน์” นับแต่ปี 2514 เป็นต้น มาคือสัญญาณในทางความคิด สัญญาณในทางการเมือง ที่มิได้สะท้อนเพียงการเกิดขึ้นของกลุ่มย่อยความคิดใหม่เท่านั้น

หากแต่ความคิดใหม่เหล่านั้นก็สะท้อนผ่านการจัดนิทรรศการ สะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มย่อยมากมายและที่สุดก็เข้าร่วมส่วนผลักดันให้เกิดสถานการณ์เดือนตุลาคม 2516

สัญญาณ “สังคมนิทรรศน์” ก็เช่นเดียวกับสัญญาณ “การแปรอักษร”

แต่ละสัญญาณในทาง “ความคิด” ดำเนินไปอย่างสัมพันธ์กับพัฒนาการในทาง “การเมือง” จากสังคม “ภายนอก” สะเทือนเข้าไปยังสังคม “ภายใน”

จึงปะทะทั่งกับนักเรียน “ปัจจุบัน” กับนักเรียน “เก่า”

ไม่ว่าจะมองไปยังสภาพที่เคยเกิดขึ้นกับการแปรอักษรในงานฟุตบอลประเพณี “จุฬา ธรรมศาสตร์” ก็เริ่มมองเห็นจากการแปรอักษรของฟุตบอล “จตุรมิตร”

เป็นสัญญาณอันเริ่มจุดประกายส่องสว่างขึ้นใน “วงแคบ” และแพร่กระจายไปยัง “วงกว้าง”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน