ยังคงแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง แม้นายกรัฐมนตรีจะอธิบายเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต รายละ 1 หมื่นบาท ที่ปรับเกณฑ์ลงตามคำแนะนำ ไม่ได้แจกถ้วนหน้าตามที่ตั้งใจแต่แรก

ขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะเข้าเกณฑ์ถึงขีดที่จะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินมาใช้ดำเนินโครงการหรือไม่

กระบวนการทั้งหมดนี้ ถ้าผ่านความเห็นชอบทั้งรัฐสภารวมถึงองค์กรอิสระอื่นๆ คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

ต้องล่าช้าออกไป ทั้งๆที่เป็นโครงการเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและขับเคลื่อนการใช้จ่ายในชุมชนทันที เนื่องจากรัฐต้องรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านให้เดินต่อไปได้

แม้จะมีเสียงคัดค้านจากพรรคฝ่ายค้าน ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล ตลอดจนบรรดาคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ และนักการเงินสถาบันการเงินต่างๆ อ้างว่าไม่คุ้มกับการทุ่มเทงบประมาณเพื่อการนี้

แต่ประชาชนค่อนประเทศที่ต่างเห็นด้วย จากโพลมติชนxเดลินิวส์ที่สำรวจล่าสุด แม้อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาปากท้อง เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายลำดับแรก แต่ก็ปรากฏเสียงจากพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเห็นด้วยกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต

เมื่อฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงพื้นที่โดยตรง ก็พบว่าชาวบ้านเฝ้ารอเงินจำนวนนี้อย่างใจจดจ่อ เพื่อต่อยอดอาชีพของตนและการดำเนินชีวิตต่อในสภาวะที่ขาดเงินสดในมือ

พร้อมแสดงออกถึงการสนับสนุนและให้กำลังใจ อยากให้สำเร็จลุล่วง อย่างน้อยก็ช่วงปัญหาการครองชีพฝืดเคือง ยากเข็ญ ที่ชนชั้นกลางและข้าราชการไม่ได้รับผลกระทบและรู้สึกใดๆ

น่ายินดีอีกเช่นกัน ที่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต่างพร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการนี้อย่างจริงใจ ทั้งพรรคภูมิใจไทยที่หัวหน้าพรรคย้ำแล้วย้ำเล่า พรรครวมไทยสร้างชาติที่พร้อมร่วมขับเคลื่อน ล่าสุดได้แก่หัวหน้าพรรคประชาชาติก็ออกมาขานรับ

ไม่เพียงแต่ภาคการเมืองเท่านั้น ภาคธุรกิจเอกชนทั้งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่างก็สนับสนุน

สาเหตุจากความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐที่เกี่ยวกับการลงทุนปี 2567 ล่าช้าถึง 6-8 เดือน ซึ่งเอกชนกังวลอย่างมาก พร้อมชี้ว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได้มาก

ล่าสุดประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรียกร้องทุกภาคส่วนว่าการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้แค่ช่วยคนยากจน แต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งเป็นความเห็นของผู้นำทุนใหญ่ที่น่ารับฟัง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน