FootNote เดิมพัน ของ #สมรสเท่าเทียม ความร่วมมือ เพื่อไทย ก้าวไกล

มติครม.เห็นชอบให้เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา มาตรา 1148 เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เป็นจังหวะก้าวที่ดำเนินไปในลักษณะสร้างสรรค์และเป็นคุณ

ไม่เพียงเป็นคุณต่อพัฒนาการแห่งกฎหมาย หากที่สำคัญเป็นอย่างมากเท่ากับเป็นการยอมรับต่อหลักการ “คนเท่ากัน” ที่สร้างสรรค์อย่างยิ่งคือการเดินตามการเปลี่ยนแปลงสังคม

แม้ว่าร่างกฎหมายเดิมที่รับรู้และเรียกกันว่า #สมรสเท่าเทียม จะมาจากการผลักดันโดยพรรคอนาคตใหม่และต่อเนื่องมาโดยพรรคก้าวไกล แต่ “รัฐบาลพิเศษ” ก็ใจกว้างยอมรับ

โดยรูปแบบเหมือนกับการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 12 ธันวาคม จะเป็นทั้งร่างที่ผลักดันโดยรัฐบาล แต่ก็จะเป็นการพิจารณาร่วมกับร่างของพรรคก้าวไกล

จากการเป็นรัฐบาล จากการกุมเสียงข้างมากจึงมั่นใจได้อยู่แล้วโดยพื้นฐานว่าร่างของรัฐบาลจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอน

คำถามก็คือจะผ่านในลักษณาการแห่งการพิจารณา “ร่วมกัน” อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร “สมรสเท่าเทียม” คือรูปธรรมแห่งการ “ก้าวข้ามความขัดแย้ง”

คล้อยหลังมติครม.ออกมาไม่กี่ชั่วโมงพรรคก้าวไกลก็มีแถลงการณ์ แสดงความชื่นชมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล และมั่นใจว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์

นั่นก็คือ ทั้งรัฐบาลและทั้งฝ่ายค้านจะจับมือกันเพื่อลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” อย่างเป็นเอกภาพ หากทุกอย่างราบรื่นนี่คือความสำเร็จอันงดงาม สดใส

เป็นความสำเร็จอันต่อยอดมาจากการประชุมสภาสมัยก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2566 ความสำเร็จแห่งความเป็นพันธมิตรระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล

เป็นความงดงามเพราะสะท้อนให้เห็นความรู้สึกร่วม ความเห็นร่วม ที่ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกลก้าวเดินไปบนหนทางดียวกันอย่างไม่มีการชิงไหวชิงเหลี่ยม

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนพัฒนาการในทาง “ความคิด” ความเชื่อมั่นเช่นนี้อยู่บนฐานอันไม่เพียงแต่เป็นผลสะเทือนแห่งพัฒนาการในทาง “ความคิด” ของสังคมไทยที่การดำรงอยู่ในความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นจริงอย่างมิอาจปฏิเสธได้

ยิ่งกว่านั้น การรวมตัวกันของพวกเขาได้ก่อให้เกิดเป็น “พลัง” เป็นพลังที่เป็นรากฐานอย่างแท้จริงในการเกิดขึ้นและร่วมกันผลักดันผ่านร่างกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะมวลชน ก่อให้เกิดพลังในทางสังคม

และพลังนี้ก็กลายเป็นมติและความเห็นชอบร่วมอย่างทรงความหมายในสังคมสมัยใหม่ของไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน