FootNote กระบวนการ แป้ง นาโหนด อาชญากรรม สู่ “การเมือง”

มีความพยายามอย่างเต็มกำลังจาก แป้ง นาโหนด ที่จะยกระดับ และพัฒนาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากพรมแดนในทาง “อาชญากรรม” ให้กลายเป็นประเด็นในทาง “การเมือง”

ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของ “ตำรวจ” ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของ “อัยการ” ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของ “ราชทัณฑ์”

ยิ่งประเมินจากถ้อยคำล่าสุดอันสะท้อนมาจาก แป้ง นาโหนด ที่ว่า “ผมต้องการที่จะทวงคืนความยุติธรรม และขอความยุติธรรมในสังคมก่อนที่จะมอบตัว”

ข้อเรียกร้องนี้จึงเท่ากับอาศัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยสำนักงานอัยการสูงสุด อาศัยกระทรวงยุติธรรม เป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปยังทำเนียบรัฐบาล

จุดเริ่มต้นของกรณี แป้ง นาโหนด เป็นเรื่องในพื้นที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ แต่ก็มีความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนจากความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยว

เพียงแต่เมื่อผ่านมือจากตำรวจ ผ่านมือจากอัยการ มีรายละ
เอียดที่สร้างความข้องใจให้เกิดขึ้นและ แป้ง นาโหนด อาศัยความข้องใจนี้มาเสนอและขยายให้เป็นประเด็นใหญ่ ใช้ความจัดเจนในการสื่อสร้างและขยาย “สาร” ให้ใหญ่พอง

คำถามของสังคมจึงมิได้พุ่งไปยัง แป้ง นาโหนด เพียงคนเดียว ตรงกันข้าม เป็นคำถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยังสำนักอัยการสูงสุด ไปยังกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

เพียงต้องตอบว่า แป้ง นาโหนด หนีจากเรือนจำได้อย่างไร เพียงต้องตอบว่าทำไมยังจับตัว แป้ง นาโหนด ไม่ได้ก็สาหัส

คำถามที่ว่าเหตุใดกรณี แป้ง นาโหนด จึงกลายเป็นประเด็นในทางสังคม จึงมิได้อยู่ที่การยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากแต่ยังอยู่ที่ตัวของ แป้ง นาโหนด อีกด้วยว่าการดำรงอยู่ในทางสังคมของ แป้ง นาโหนด มิได้หัวเดียวกระเทียมลีบ ตรงกันข้าม กลับมากด้วยเครือข่ายและสายสัมพันธ์

เป็นสายสัมพันธ์อันทำให้หนีคุกได้ เป็นสายสัมพันธ์อันทำให้ลงจากเขาได้ เป็นสายสัมพันธ์อันทำให้รอดพ้นจากการถูกจับกุม

ปรากฏการณ์ แป้ง นาโหนด จึงค่อย ๆ ยกระดับและพัฒนาจากประเด็นในทาง “อาชญากรรม” เข้าสู่พรมแดนในทาง “การเมือง” หนักแน่นจริงจังมากยิ่งขึ้น

ขยายจากสถานการณ์ “เฉพาะส่วน” เป็น “ระดับประเทศ”

ทั้งหมดนี้หากมองข้ามวัฒนธรรมแห่งการต่อสู้จากยุคไพร่หนีนาย หากมองข้ามวัฒนธรรมแห่งการต่อสู้ของคนพัทลุง คนตรังในยุคถีบลงเขา เผาลงถังแดง ก็อาจจะไม่เข้าใจ

เข้าใจในความจัดเจนของคนอย่าง แป้ง นาโหนด เข้าใจในการปล่อยปละละเลยของอำนาจรัฐที่ห่างไกลศูนย์แห่งอำนาจ สะท้อนพัฒนาการ “เทคโนโลยี” พัฒนาการการ “สื่อสาร”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน