ากการประชุม ครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบันที่จ.หนองบัวลำภู บรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

หนึ่งในนั้นที่จ.เลย มีประเด็นน่าสนใจของสังคมวงกว้าง ที่ประชุมนำเสนอศักยภาพของจังหวัดที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

เนื่องจาก จ.เลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักและโด่งดังระดับประเทศ

โดยที่ประชุมเสนอก่อสร้างกระเช้า ขึ้นภูกระดึงให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในพื้นที่

ต่อมาที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการก่อสร้างตามที่กลุ่มจังหวัดเสนอเข้ามา เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการเขียนแบบก่อสร้าง ก่อนมอบหมายให้สำนักงบประมาณไปพิจารณารายละเอียดต่อไป

ขณะเดียวกัน บรรดาผู้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างออกมาสนับสนุน

โดยระบุถึงความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ เพราะจะสร้างรายได้ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ไม่เฉพาะคนหนุ่มสาวที่มีเรี่ยวแรงเดินขึ้นภูเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงผู้สูงอายุ และเด็กที่จะมีโอกาสเข้ามาสัมผัสธรรมชาติบนยอดภูกระดึงสักครั้ง

รวมถึงประโยชน์การขนส่งสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ จัดการขยะ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยามฉุกเฉิน เป็นต้น

ารก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูเขา หรือพื้นที่สูงชันเพื่อการท่องเที่ยว หลายประเทศทั่วโลกต่างก็ทำกันมาแล้ว นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเองไม่น้อยต่างก็เคยไปสัมผัสมาแล้วถึงความสะดวกสบาย

ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยสำรวจศึกษา และพยายามผลักดันก่อสร้างกระเช้าภูกระดึง แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากสังคมอีกส่วนหนึ่ง ตลอดจนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดค้านท้วงติง

นอกจากจะสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติแล้ว ยังหวั่นเกรงจะทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวภูกระดึง กระทบต่อผู้รับจ้างแบกหามสัมภาระ หรือลูกหาบอีกด้วย

ดังนั้น หากรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการนี้ จะต้องมีกระบวนการตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบ พิจารณาผลกระทบในทุกๆ ด้าน ต้องกลมกลืนกับธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน