FootNote ความเฉียบขาด รัฐมนตรี “สุริยะ” สยบปัญหา #หมอชิต2 สงบนิ่ง

พลันที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แถลงในฐานะแห่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ข้อถกแถลงอภิปรายในประเด็นว่าด้วย #หมอชิต2 ก็น่าจะยุติลงโดยพื้นฐาน

เท่ากับตัด “คัตเอาท์” ให้เป็นเรื่องระหว่างกระทรวงคมนาคมกับบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.

ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องอยู่ในมือของ “นายกรัฐมนตรี”

นี่คือความรับผิดชอบอย่างชนิดเต็มร้อยของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าข้อเสนออันมาจาก นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ มีความหมาย

แม้ว่าสภาพความเสื่อมทรุด เสื่อมโทรมอันดำรงอยู่อย่างเห็น ได้ชัดของ #หมอชิต2 คือปัญหาและสภาพอันดำรงอยู่อย่างยาวนานก่อนพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาล

แต่เมื่อมีการยกปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามมาด้วยการทำหนังสือย้ำเตือนตามระเบียบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาล ความรับผิดชอบก็เป็นของรัฐบาล

ยิ่งเป็นการเสนอปัญหาเข้ามาตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนและมีการทวงถามในเดือนพฤศจิกายน ยิ่งแสดงถึงการไม่ใส่ใจติดตาม

นี่คือระบบ นี่คือความเป็นจริงที่ยากยิ่งจะปัดปฏิเสธ

การตัดสินใจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จึงมิได้เป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

หากแต่ยังเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณ “เตือน” ไปยังระบบการสื่อสารและทำความเข้าใจเมื่อเป็นประเด็นทางการเมือง

ไม่ว่าจะเป็นของ “รัฐบาล” ไม่ว่าจะเป็นของ “พรรคเพื่อไทย” ต้องยอมรับว่าที่กระแสในเรื่อง #หมอชิต4 ติดเทรนด์ถึงระดับที่ #แบงค์ศุภนัฐทะยานไปสู่ 28.5K และ #หมอชิต2 ตามมาติดด้วยตัวเลข 58.8K ย่อมไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง

ผลก็คือบทบาทของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจติดตามเป็นอย่างสูง หากกำลังกลายเป็น “พิมพ์เขียว” ในการทำงานของสส.ในแต่ละเขต แต่ละพื้นที่

เป็นหน้าที่อันมีเกียรติยิ่งของสส.ที่มาจาก “การเลือกตั้ง”

ผลสะเทือนอันเหนือความคาดคิดก็คือ สถานการณ์อันเกี่ยวกับ #หมอชิต2 ทำให้สังคมได้รับรู้กระบวนการทำงานอย่างไร้การจัดระ บบของพรรคเพื่อไทย

บทบาทของกองเชียร์ที่เรียกตนเองว่า “นางแบก” นั่นแหละทำให้ปัญหาบานปลายขยายอย่างไม่จำเป็น

จึงตามมาด้วยปฏิกิริยา นางแบก STRIKE เรียกร้องให้มีการจัดระบบการสื่อสารและทำความเข้าใจในทางการเมืองใหม่ เนื่องจากแรงเสียดเบียดขบอันเนื่องจากกรณีของไฟล์ PDF และ #หมอชิต2

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน