FootNote:รหัสนัย อภิปราย งบประมาณ ชำแหละ เปรียบกับ “นโยบาย”

ท่าทีพรรคเพื่อไทยต่อการรุกคืบเป็นลำดับ แห่งการตระเตรียมเพื่อเข้าสู่การพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จากพรรคก้าวไกลเปี่ยมด้วยความสุขุม

ไม่ว่าจะเป็นการสำแดงออกของ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ไม่ว่าจะเป็นสำทับจาก นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

ดำเนินไปในลักษณะ “ตีปลาหน้าไซ” เตือนให้ระวังมิให้อภิปรายล่วงล้ำเข้าไปในพรมแดนของ “บุคคลบางคน” เตือนให้แยกจำแนกระหว่าง “งบประมาณ” กับ “ไม่ไว้วางใจ”

ทั้งหมดอาจมิได้เตือนพรรคก้าวไกลโดยตรง หากแต่เป็นการเตือนไปยังบางพรรคการเมือง ที่กำลังแสดงบทบาทผ่านคณะกรรมาธิการตำรวจ วนๆอยู่โดยรอบโรงพยาบาลตำรวจ

เนื่องจากในความเป็นจริงในห้วงที่ร่วมกันแสดงบทบาทเป็นฝ่ายค้านต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับแต่หลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา

พรรคเพื่อไทยรับรู้ตัวตนของพรรคก้าวไกลได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น นายสุทิน คลังแสง ซึ่งเคยเป็นประธานวิปฝ่ายค้าน ไม่ว่า นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ที่เคยเป็นประธานสส.พรรคเพื่อไทย

รู้ว่า “อาวุธ” อันทรงพลังของพรรคก้าวไกลจะอยู่ตรงไหน

หากดูจากการจัดวางในเรื่องเนื้อหาอันเน้นไปยังประเด็นว่าด้วย “วิกฤต” ที่เริ่มจากการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมก็คงจะเห็น “ลายมือ” ของพรรคก้าวไกล

เป็นลายมืออันมาจาก นายชัยธวัช ตุลาคม เป็นลายมืออันมาจาก นส.ศิริกัญญา ตันสกุล

ประสานเข้ากับความคล่องแคล่วปราดเปรียบในแบบของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประสานเข้ากับความสุขุมเยือกเย็นใน แบบของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ

หากดูจากแต่ละจังหวะก้าวของ นายชัยธวัช ตุลาธน ภายหลังดำรงอยู่ในฐานะ “ผู้นำฝ่ายค้าน” ก็จะสัมผัสได้ในการรุกไล่อย่างเป็นระบบ ร้อนแรง แหลมคมเป็นลำดับ

เป็นความร้อนแรง แหลมคม ที่ไต่ระดับสูงกว่าการอภิปรายในเรื่อง “นโยบาย” อย่างแน่นอน แต่ไม่ถึงระดับอภิปราย “ไม่ไว้วางใจ”

เทียบเคียงเอกภาพระหว่าง “นโยบาย” กับ “งบประมาณ”

ไม่ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ชัดเจนในบทบาทพรรคก้าวไกล

ชัดว่าจะเป็นเพียงการสะสมในเชิง “ปริมาณ” และ “ปักธง”

เนื่องจาก “งบประมาณ” คือความต่อเนื่องแห่ง “นโยบาย” ปมสำคัญอยู่ระหว่างคำพูดกับการปฏิบัติว่า จะสอดคล้องอย่างเป็นเอกภาพหรือไม่

ตอกย้ำ “ดิจิทัล ฟุตพริ้นท์” พุ่งเป้าโดยตรงอย่างจำหลักหนักแน่นไปยังพรรคเพื่อไทย

ทั้งก่อน และหลังเดือนพฤษภาคม 2566 สถานเดียว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน