FootNote แผนลด อัตรา กำลังนายพล จาก 700 ไปอยู่ที่ 370 นาย

ในบรรดาคำชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุทิน คลังแสง ต่อแต่ละประเด็นการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณอันยกขึ้นมาของสส.พรรคก้าวไกล

อาจมีประเด็นร้อนแรงหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “เรือดำน้ำ” ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ดาวน์น้อย” แต่จ่ายยาวกรณี “ซื้ออาวุธ”

แต่ที่แหลมคมและอ่อนไหวที่สุด คือ การลด “กำลังพล”

การแถลงข้อเท็จจริงโดย นายสุทิน คลังแสง ที่ว่าจะเป็นการลดกำลังพลในระดับ “นายพล” ในเดือนตุลาคม 2566 ให้เหลือเป็น 370 คนในเดือนตุลาคม 2570 นั่นแหละคือ “โจทย์”

กลายเป็นความข้องใจว่า ตัวเลขนายพล 700 คนจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นความจริงที่จริงแท้ หรือ เป็นเพียงตัวเลขกลมๆ ที่ได้รับ “รายงาน”

แม้จะมีการยืนยันว่าเป้าหมายการลดจาก 700 ในเดือนตุลา คม 2566 ไปสู่ 370 ในเดือนตุลาคม 2570 จะเป็นมติอันมาจากสภากลาโหม

กระนั้น เมื่อคำนึงถึงความเป็นจริงที่ปรากฏต่อ “สาธารณะ” อย่างน้อยก็ 2 ความเป็นจริงอย่างเป็น “ทางการ”

ยืนยันว่าตัวเลข 700 ที่มีอยู่น่าจะคลาดเคลื่อน เป็นปัญหา

ตัวอย่างหนึ่ง ปรากฏผ่านเว็บเพจชื่อ “กองพลทหารราบที่ 15” อ้างอิงข่าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ระบุอย่างชัดเจนว่า นายทหารชั้นนายพลมีทั้งสิ้น 2,330 นาย

เป็นนายทหารซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะนำไปกระ ทำการในพิธีกรรมหนึ่งซึ่งเป็นไฟต์บังคับหลีกเลี่ยงมิได้

ขณะเดียวกัน หากศึกษาจากประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องให้นายทหารรับราชการ อันจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ปรากฏว่า กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งย้ายนายทหารระดับนายพลรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 762 คน

ไม่ว่าข้อมูลอันนำเสนอผ่านเว็บเพจ “กองพลทหารราบที่ 15” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ไม่ว่าข้อมูลอันสังเคราะห์จากประกาศกระทรวงกลาโหมปี 2566 จึงดำเนินไปในลักษณะโต้แย้ง

โต้แย้งต่อสภากลาโหม โต้แย้งต่อรัฐมนตรี “กลาโหม”

ปมแท้จริงมิได้อยู่ที่ว่าสภาพการณ์ในเดือนมกราคม 2567 กระทรวงกลาโหมมีข้าราชการในระดับนายพลอยู่จำนวนเท่าใด ประการเดียว

หากแต่อยู่ที่ความรับรู้และความเข้าใจต่อแต่ละกระบวนการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นี่ย่อมเป็น “เป้าหมาย” ที่ดำเนินไปในลักษณะ “ทดสอบ”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน