FootNote บทเรียน “ร้อน” จากแคดเมียม เส้นทางจากตาก สู่สมุทรสาคร

เส้นทางของแร่แคดเมียมจากจังหวัดตากไปยังสมุทรสาคร กำลังสะท้อนภาพของแร่ต้องห้ามที่ส่งผ่านเข้ามารีไซเคิลในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนภาพของธุรกิจอันตรายออกมาเด่นชัด

ยืนยันด้านอัปลักษณ์ที่มาพร้อมกับการพัฒนาผ่าน “ระเบียงทางเศรษฐกิจ” ยืนยันความพร้อมที่จะรับมือต่อการพัฒนา

คำถามจึงมิได้อยู่ที่ว่าใครกำลังใช้ประโยชน์จากแต่ละรายละเอียดของการพัฒนาผ่าน “ระเบียงทางเศรษฐกิจ” หากแต่จริยธรรมแห่งการพัฒนาดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างไร

ความเป็นจริงที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาเป็นลำดับคือการหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติ อันเป็นทุนใหม่ที่สังคมไทยมิได้คุ้นชินเหมือนในยุคแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ

แต่เดิมคือเป็นทุนจากตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี รวมถึงทุนจากญี่ปุ่น ไต้หวัน

ขณะที่ระยะหลังเป็นทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ และน่าสนใจที่มิได้เป็นทุนอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นทุนที่ดำเนินการอย่างที่เรียกกันว่า “สีเทา” เหลื่อมซ้อนระหว่างถูกและผิดกฎหมาย

นี่คือความเป็นจริงที่สังคมไทยจะต้องรับรู้และเผชิญ

สังคมไทยอาจรับรู้การเข้าไปของทุนจีนจากประเทศกำลังพัฒนาในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในทวีปอเมริกาใต้ ไม่ว่าจะเป็นในทวีปแอฟริกา และรวมถึงรอบๆประเทศไทย

เราเห็นตัวอย่างจากกัมพูชา เราเห็นตัวอย่างจากเมียนมา เราเห็นตัวอย่างจากลาว

ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือ การดำเนินธุรกิจของทุนจีนในกัมพูชา ในเมียนมา และในลาว มีสายสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจในไทย

การอภิปรายของ นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคก้าวไกล ในกรณีของการใช้บ่อนกาสิโนเป็นศูนย์บัญชาการอาชญากรรมข้ามชาติจากเมียนมามีความชัดเจน

และเมื่อโยงธุรกิจเทาจัดกับธุรกิจที่เห็นใน “ระเบียงเศรษฐกิจ” ภาคตะวันออกยิ่งเห็นเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่มีอยู่

ในจำนวนนี้กรณีแคดเมียมกำลังเป็นกรณีศึกษาแหลมคม

บทเรียนจากกัมพูชา บทเรียนจากเมียนมา บทเรียนจากลาว กำลังเสนอให้ไทยต้องทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบ

ภายในความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับไทย

ไทยจำเป็นต้องนำเอาความเป็นจริงในการเข้ามาของทุนจีนขึ้นสู่กระบวนการสังเคราะห์อย่างจริงจัง แยกจำแนกธุรกิจบนดินและธุรกิจใต้ดินให้เห็นอย่างชัดเจน

ศึกษาลักษณะสองด้านภายในกระบวนการพัฒนาที่ไม่พัฒนาออกมาให้ถ่องแท้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดอีก

การติดตามเส้นทาง “แคดเมียม” จึงทรง “ความหมาย” ยิ่ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน