FootNote ความนิ่ง เบื้องหน้า ปรับครม. รูปธรรม นายกรัฐมนตรี มั่นใจ

เงาสะท้อนแห่งการเคลื่อนไหว ไม่ว่าเมื่อร่วมสาดน้ำเล่นสงกรานต์กับประชาชน ไม่ว่าเมื่อประสบเข้ากับคำถามถึงแนวโน้มและความเป็นจริงในข่าวว่าด้วยการปรับครม.

มากด้วยความมั่นใจ เป็นความมั่นใจทั้งที่ปรากฏผ่านแววตา อันเด็ดเดี่ยว และไม่มีร่องรอยแห่งความหงุดหงิดผ่านน้ำเสียง

เท่ากับยืนยันว่าทุกจังหวะก้าวแห่ง “ข่าว” อยู่ในความควบคุม

หากไม่สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตลอดทั้งกระบวนการ นายกรัฐมนตรีย่อมมิอาจไปเล่นน้ำเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ในท่ามกลางประชาชนได้ในระดับนี้

ตั้งแต่เดินตลาดหัวหินในยามเช้า และเมื่อเข้าร่วมในการเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวในตลาดโผนกิ่งเพชร นายกรัฐมนตรีสนุกสนานถึงกับยิงปืนฉีดย้ำจากรถตุ๊กตุ๊กไปบนท้องถนน

ยิ่งเมื่อติดตามกระบวนท่าในการตอบคำถามของ นายทักษิณ ชินวัตร ในเรื่องการปรับครม.โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี ยิ่งสัมผัสได้ในความมั่นใจ

เป็นความมั่นใจในอำนาจของรัฐบาลเป็นความมั่นใจในอำนาจในมือของนายกรัฐมนตรี

ระยะเวลา 7 เดือนแห่งการบริหารจึงเป็นฐานอันแข็งแกร่ง

ต้องยอมรับว่าการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของแคนดิเดตนา ยกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา ดำรงอยู่พร้อมกับคำถามมากมาย

แม้จะได้รับการขานชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา

พร้อมกับน้ำเสียงฉาดฉานจาก พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา

กระนั้น คำถามก็อยู่ที่ว่าอำนาจอยู่ในมือของแคนดิเดตนายก รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอย่างแท้จริง หรือว่ามีอำนาจ”อื่น”คอยสอดแทรกและบงการ

คำถามแต่ละคำถามตลอด 7 เดือนจึงก่อความหงุดหงิดแทบไม่ต่างไปจากความหงุดหงิดอันสะท้อนออกมาจากนายกรัฐมนตรีในยุคก่อนหน้านี้

เพียงแต่เมื่อผ่านการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 และอยู่ในห้วงแห่งมหาสงกรานต์ความมั่นใจจึงบังเกิดและเผยแสดง

การเปิดรับกับข่าวปรับครม.จึงเป็นรูปธรรมว่าอำนาจทางการเมืองได้อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีแล้วอย่างสมบูรณ์

หากไม่สมบูรณ์ หากไม่ครบถ้วน ย่อมไม่เกิดการปรับครม.

เนื่องจากการปรับครม.ย่อมเกิดขึ้นในท่ามกลางความยินดีและความไม่ยินดี ไม่ว่าจะจากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะจากพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย

ยิ่งมีการต่อสายจากรัฐมนตรีเพื่อขอคำตอบ ยิ่งเท่ากับเป็นการทดสอบอำนาจในมือของนายกรัฐมนตรีว่าดำรงอยู่อย่างไร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน