พลิกดู ‘กฏหมายเลือกตั้ง’ เผย ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง แต่มีอำนาจ โหวต เลือกนายกรัฐมนตรี ได้ เหมือน ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง?

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากกรณีที่ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

รายงานข่าวจากกกต. แจ้งว่า สำหรับไทม์ไลน์เบื้องต้นในการสรรหาส.ว.จำนวน 250 คนนั้น
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ 13 ก.ย.2561
ระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 ก.ย.
วันที่ 21-30 ต.ค. สำนักงานกกต.จังหวัดทั่วประเทศ รับลงทะเบียนองค์กรที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกส.ว. จำนวน 10 วัน

วันที่ 31 ต.ค.- 4 พ.ย. ผอ.กต.จังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรฯ จำนวน 5 วัน
วันที่ 19 พ.ย. กกต.ประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านการลงทะเบียน
พระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.)การได้มาซึ่งส.ว. มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 พ.ย.2561
วันที่ 9-13 ธ.ค. รับสมัคร ส.ว.ระดับอำเภอ และวันที่ 29 ธ.ค. 2561 เลือกส.ว.ระดับอำเภอ
วันที่ 5 ม.ค. 2562 เลือกส.ว. ระดับจังหวัด
วันที่ 15 ม.ค. 2562 เลือกส.ว. ระดับประเทศ

ภายในวันที่ 21 ม.ค. กกต.แจ้งรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-10 ของแต่ละกลุ่ม แต่ละวิธีสมัคร รวม 200 คนให้คสช.คัดเลือกเป็นส.ว. 50 คน และคัดเลือกอีก 50 คน เป็นบัญชีสำรอง

ทั้งนี้ ตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนดให้ ส.ว.ชุดแรกมีทั้งหมด 250 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามที่ คสช.ถวายคำแนะนำ โดยมีช่องทางสรรหาทั้งหมด 3 ทางคือ

1.ให้คณะกรรมการสรรหาส.ว.ซึ่งแต่งตั้งโดย คสช. จำนวน 9-12 คน คัดเลือกบุคคลมาทั้งหมด 400 รายชื่อยื่นเสนอต่อ คสช. จากนั้น คสช.จะเป็นผู้เลือกให้เหลือ 194 รายชื่อ เพื่อเป็นส.ว. และคัดเป็นรายชื่อสำรอง 50 รายชื่อ

2.ให้ กกต. จัดให้มีการคัดเลือกส.ว.ตามบททั่วไป แต่ให้มีการรับสมัครเพียงแค่ 10 กลุ่มอาชีพ ตามมาตรา 91 และให้มีการดำเนินการคัดเลือกตามที่บทเฉพาะกาลบัญญัติไว้ สุดท้ายให้ได้รายชื่อทั้งหมด 200 รายชื่อ เพื่อยืนให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อเพื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคัดเป็นรายชื่อสำรอง 50 รายชื่อ

3.ให้มีส.ว.โดยตำแหน่ง 6 ตำแหน่งดังนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทสส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ.และผบ.ตร.

ส.ว.ชุดนี้จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี และในวาระเริ่มแรกจะมีอำนาจให้ความเห็นชอบผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้ด้วย ซึ่งจากเดิมเป็นอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

และยังมีหน้าที่ตรวจ กำกับ ดูแลการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน