บิ๊กตู่ งัด ม.44 ขยายเวลาแบ่งเขตเลือกตั้ง หาผู้สมัคร ส.ส. ได้ยันวันสุดท้าย

บิ๊กตู่ งัด ม.44 ขยายเวลาแบ่งเขตเลือกตั้ง หาผู้สมัคร ส.ส. ได้ยันวันสุดท้าย

วันนี้ (16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(เพิ่มเติม) ในราชกิจจานุเบกษา เนื้อหาสรุปว่าตามที่คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 กำหนดว่าเมื่อพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ประกาศในราชกิจจาฯ ให้กกต.ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศให้แล้วเสร็จก่อนพ.ร.ป.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครครั้งแรก

ต่อมากกต.ออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. 2561 และประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.เขต ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยที่การแบ่งเขตนั้นพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.กำหนดให้พรรคและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็น

แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองร้องเรียนมากว่าการร่วมแสดงความเห็นยังไม่หลากหลายครบถ้วน การพิจารณาเสนอแนะจากระดับพื้นที่ไปกกต.ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขณะที่กำหนดเวลาการทำงานของกกต.เร่งรัดเข้ามา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแบ่งเขตเรียบร้อย ไม่ขัดกฎหมาย จึงผ่อนผันและขยายเวลาให้กกต.ดำเนินการต่อไป และให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมัครครั้งแรกให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย

ตลอดจนป้องกันการกระทำอันอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ จึงอาศัยอำนาจความมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 44 หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่ง กรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องแบ่งเขตให้กกต.มีอำนาจตรวจสอบ

หรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเพื่อให้ได้ข้อยุติ หากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือมติใดๆของกกต.ที่ออกไว้ ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยให้เป็นไปตามมติกกต.

ทั้งนี้ให้จัดทำและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับ และให้พรรคการเมืองดำเนินการสรรหาผู้สมัครตามข้อ 4 คำสั่งคสช.ที่ 13/2561 ได้จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

อ่านราชกิจจานุเบกษา

บทความก่อนหน้านี้เมย์ – ‘บาส-ปอป้อ’ เข้าตัดเชือกแบดมินตันฮ่องกงโอเพ่น
บทความถัดไปพุฒ จุ๋ย ซึ้งงานวิวาห์ น้ำตาคลอพ่อฝากฝัง ให้สัญญาใจ ขอร่วมทุกข์ สุขตลอดไป