“บิ๊กแยม” วางพวงมาลา-บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’

“บิ๊กแยม” เป็นประธาน วางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระองค์ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่า พร้อมเปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมวางพวงมาลา ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยทางผบ.นรด.ได้นำข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และแขกรับเชิญร่วมในพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ และวางพวงมาลา ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 จากนั้น เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ได้เปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมวางพวงมาลา ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ภายในกองบัญชาการ ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไป ส่วนในพื้นที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จ.กาญจนบุรี ก็เปิดให้ร่วมวางพวงมาลาด้วยเช่นกัน

สำหรับวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันที่ประชาชนชาวไทย จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ได้ทรงครองสิริราชสมบัติอยู่นั้น เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าพระองค์ ได้ทรงนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ เป็นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร การศึกษา การต่างประเทศ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญพระองค์เป็นผู้พระราชทาน กำเนิดกิจการเสือป่า ที่ต่อมาได้พัฒนาเป็น นักศึกษาวิชาทหาร และกำลังพลสำรอง ซึ่งกิจการเหล่านี้นับได้ว่าเป็นภารกิจหลักของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ในการฝึกบุคคลพลเรือนทั้ง เยาวชนและผู้ใหญ่ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ มีจิตวิญญาณในการรักชาติ พร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม อันเป็น การสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาเยาวชนผู้เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด รู้รักสามัคคี รวมถึงการเป็นกลุ่มพลังมวลชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพ และของรัฐบาล

บทความก่อนหน้านี้ฝ่าฝืนโดนแน่! ตากข้าวบนถนน ผิดกฎหมาย เจอคุก 3 ปี หลัง นร.ขับชน ดับ1 สาหัส1
บทความถัดไปสาวเตือน! เจอจยย. เขย่ากระจก กำหมัดใส่ แถมตะคอกอีก “หาว่าบีบแตรไล่”