‘ชีพ จุลมนต์’ เคาะสรรหา 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

‘ชีพ จุลมนต์’ เคาะสรรหา 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่

วันที่ 25 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ประชุมเป็นครั้งแรก

โดยเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาวินิจฉัยว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนที่พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ใช้บังคับ ตามมาตรา 79 วรรคสอง

ถือว่าต้องเป็นผู้ซึ่งจะต้องมีการสรรหาหรือคัดเลือกในประเภทใด ตามมาตรา 8 (1) (2) และ (5) ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 80 วรรคสี่ โดยมีมติวินิจฉัยให้ ต้องมีการคัดเลือกและสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมด 5 ราย คือ

1.นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับการคัดเลือก ตามมาตรา 8 (1) จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2.นายชัช ชลวร  ต้องได้รับการคัดเลือก ตามมาตรา 8 (1) จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3.นายบุญส่ง กุลบุปผา  ต้องได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 8 (1) จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

4.นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี  ต้องได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 8 (2) จากที่ประชุมตุลาการศาลปกครอง และ5.นายจรัญภักดี ธนากุล  ต้องได้รับการสรรหาตามมาตรา 8 (5) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยรับราชการไม่ต่ำกว่าอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน นั้น เปิดรับตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. – วันที่ 3 ก.ค. ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งล่าสุดยังไม่มีผู้มาสมัคร

 

บทความก่อนหน้านี้ที่พึ่งสุดท้าย! แท็กซี่ ร้องเพื่อไทย ช่วยจัดการแกร็บ โอดถ้าถูกกฎหมาย แท็กซี่แย่แน่
บทความถัดไปชะตาขาด! เด็กชายยืนเล่นใกล้ “บันไดเลื่อน” ก่อนถูกดึงดิ่งร่วง 15 เมตร-ดับคาที่ (คลิป)